Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

System Moja PG na Politechnice Gdańskiej działa na zasadzie portalu internetowego. System jest dostępny przez stronę internetową po wprowadzeniu adresu https://moja.pg.edu.pl

  • Studenci: do aktywacji potrzebny jest numer albumu, który został nadany w procesie rekrutacji (zazwyczaj jest on wysyłany w mailowej wiadomości powitalnej, jeśli taka wiadomość nie dotarła w spodziewanym terminie należy sprawdzić folder ze spamem). Studenci mogą skorzystać także z automatycznego tworzenia konta w Portalu Moja PG poprzez Portal Rekrutacji (w przypadku takiej aktywacji konta nie ma już potrzeby przechodzenia poniższych kroków).
  • Pracownicy: do aktywacji potrzebny jest numer ewidencyjny pracownika, który został nadany w Dziale Osobowym oraz dostęp poprzez sieć politechniczną (nie można wykonać aktywacji z poza terenu PG).
  • Słuchacze studiów podyplomowych: aby aktywować konto należy uzupełnić dane zgodnie z danymi podanymi podczas rekrutacji na studia podyplomowe. W przypadku braku numeru PESEL należy wpisać dokument tożsamości podany w czasie rejestracji na studia podyplomowe.

Instrukcja krok po kroku

Aktywacja konta odbywa się bezpośrednio na Portalu Moja PG - po wejściu na stronę, klikamy przycisk Załóż konto:

Aktywacja konta odbywa się poprzez wpisanie wszystkich danych wymaganych i podanych w trakcie rekrutacji (jeżeli kandydat nie posiada drugiego imienia i/lub nie podał go w procesie rekrutacji, pozostawia dane pole puste). Jeżeli student nie posiada nr PESEL, należy usunąć zaznaczenie z pola Posiadam numer PESEL. Zamiast pola PESEL, pojawi się pole Seria i numer dokumentu.

W polach Hasło i Powtórz hasło należy podać hasło składające się z minimum 8 znaków, zawierające co najmniej jedną literę oraz minimum 2 znaki dodatkowe. Do znaków dodatkowych zaliczamy cyfry oraz znaki: .,<>/?;':"[{]}~`!@#$%^&*()-_+=

W ostatnim polu należy przepisać kod z obrazka. Jeśli jest nieczytelny, można wyświetlić inny, klikając przycisk Inny obrazek. Po wypełnieniu wymaganych pól należy zatwierdzić formularz przyciskiem Aktywuj konto.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zapoznać się z regulaminem, do którego link znajduje się na stronie aktywacji, po czym zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się z danym regulaminem.

System wyświetli potwierdzenie aktywowania konta oraz umożliwi pobranie dokumentu PDF zawierającego najważniejsze informacje (z wyjątkiem hasła).

Uwaga:  

  • login kont tworzonych przed majem 2015 składa się z trzech pierwszych liter imienia i pięciu liter nazwiska, czasami jednak system dodaje do loginu cyfry (jeśli istnieje inny użytkownik z takim samym loginem). Należy pamiętać o tych cyfrach w swoim loginie!
  • login dla nowo zakładanych kont ma postać sXXXXXX@student.pg.edu.pl, gdzie XXXXXX to numer albumu studenta
  
Jeśli student posiadał już konto w domenie @student.pg.edu.pl lub pracownik posiadał konto w domenie @pg.edu.pl, np. korzystał z sieci bezprzewodowej eduroam, system wyświetli informację o istniejącym loginie. Nie ulega on zmianie oraz obowiązuje poprzednie hasło.
 
Należy pamiętać, że po założeniu konta tworzone jest także konto pocztowe i WSZYSTKIE informacje z portalu są wysyłane na adres email w domenie @student.pg.edu.pl lub @pg.edu.pl. Dotyczy to m.in. informacji przesyłanych z Dziekanatów, statusów złożonych wniosków itd. Z tego względu należy często i systematycznie sprawdzać zawartość skrzynki. Informacje na temat dostępu do poczty można znaleźć w pozostałych instrukcjach.

Powiązane artykuły