Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeżeli kandydat zostanie przyjęty na studia, to po zalogowaniu się na swoje konto rekrutacyjne, w zakładce Rekrutacja, wyświetli się komunikat jak poniżej.

  • Jeżeli kandydat NIE posiadał jeszcze konta w Moja PG, po kliknięciu na Kliknij, by aktywować konto w portalu Moja PG, wyświetli się strona z prośbą o podanie hasła, jego powtórzenie i kliknięciu Aktywuj. Po prawidłowej aktywacji konta wyświetli się komunikat potwierdzający ten fakt oraz login jaki został kandydatowi nadany.
  • Jeżeli kandydat posiada już konto w Moja PG, po kliknięciu na Kliknij, by aktywować konto w portalu Moja PG, wyświetli mu się komunikat Konto było już wcześniej zaktywowane. Twój login to: …….. Zaloguj się do Moja PG. Po kliknięciu na Zaloguj się do Moja PG, system automatycznie to zrobi.

Powiązane artykuły