Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Czy student, który wcześniej samodzielnie zapisał się do kursu, może się sam z niego wypisać, jeżeli kurs jest już zarchiwizowany?

Domyślnie student nie będzie się mógł samodzielnie wypisać z kursu, który jest już zarchiwizowany. Archiwizacja wyłącza bowiem m.in. widoczność kursu dla uczestników. Oznacza to, że uczestnik (student) nie będzie mógł wejść w zarchiwizowany kurs (a ta czynność jest wymagana do wypisania się z kursu).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której prowadzący skorzystał z możliwości zarchiwizowania kursu z zaznaczoną opcją pozostawienia dostępu studentów.

  • No labels