Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Czy student, który wcześniej samodzielnie zapisał się do kursu, może się sam z niego wypisać, jeżeli kurs jest już zarchiwizowany?

Domyślnie student nie będzie się mógł samodzielnie wypisać z kursu, który jest już zarchiwizowany. Archiwizacja wyłącza bowiem m.in. widoczność kursu dla uczestników. Oznacza to, że uczestnik (student) nie będzie mógł wejść w zarchiwizowany kurs (a ta czynność jest wymagana do wypisania się z kursu).

Wyjątek stanowi sytuacja, w której prowadzący skorzystał z możliwości zarchiwizowania kursu z zaznaczoną opcją pozostawienia dostępu studentów.


W jaki sposób prowadzący może obejrzeć kurs, który jest już zarchiwizowany?

O ile dany prowadzący dysponował uprawnieniami edycyjnymi do konkretnego kursu (przed jego archiwizacją), to domyślnie taki zarchiwizowany kurs tylko-do-odczytu nadal pozostaje dostępny dla nauczyciela w panelu jego własnego konta w ramach eNauczania (widok o nazwie Moje kursy widoczny zwykle po zalogowaniu do eNauczania) tak, jak pozostałe kursy, do których posiada czynne uprawnienia edycyjne. Prowadzący może taki kurs wizualnie ukryć na swojej liście kursów, jest to jednak decyzja indywidualna.

  • No labels