Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W widoku obsługi poczty elektronicznej, w lewej pionowej kolumnie tuż przy standardowych folderach konta (Odebrane, Wysłane itp.) znajdziesz również sekcję Archiwum, domyślnie podzieloną na podfoldery będące tożsame z kolejnymi latami (podfoldery te tworzą się automatycznie w trakcie archiwizowania poczty). To miejsce w koncie pocztowym służy do wygodnego archiwizowania korespondencji elektronicznej: dowolną wiadomość e-mail możesz przenieść w wybrany podfolder Archiwum, zwalniając w ten sposób miejsce na osobistym koncie.Info

Przestrzeń Archiwum posiada własny i odrębny (względem konta pocztowego) limit pojemności wynoszący domyślnie 4GB. E-maile przeniesione do Archiwum nie zajmują zatem pojemności konta osobistego.

Foldery i podfoldery w ramach Archiwum

Foldery domyślnie utworzone w Archiwum możesz wprawdzie skasować (klikając na danym folderze prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego opcję Usuń), nie jest to jednak zalecane. Inicjalnie dostępne foldery wykorzystywane są do przenoszenia e-maili z danego roku z konta osobistego do przestrzeni archiwum. W razie potrzeby, foldery te tworzone są automatyczne, zgodnie z rokiem, z którego pochodzi dana wiadomość e-mail. Jeśli na przykład do tej pory nie było folderu o nazwie 2021, a wywołana zostanie czynność archiwizacji wiadomości z tego roku, to taki folder zostanie utworzony w sposób automatyczny.

Oprócz predefiniowanych folderów, możesz utworzyć swoje własne katalogi oraz podfoldery w ramach tych katalogów.

Aby utworzyć własny katalog, w wierszu z nagłówkiem całej sekcji pn. Archiwum kliknij prawym klawiszem myszy i z menu wybierz opcję Nowy podfolder.

Usunięcie katalogu możliwe jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na jego nazwę, a następnie po wskazaniu opcji Usuń z wyświetlonego menu.

Archiwizacja poczty

W celu przeniesienia zbiorczo wielu wiadomości do Archiwum, zaznacz e-maile (np. klikając na kolejne wiadomości z przytrzymanym lewym klawiszem Shift), po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Archiwizuj. Wiadomości zostaną przeniesione do przestrzeni Archiwum do odpowiedniego katalogu (zgodnie z rokiem, z którego e-mailie pochodzą).

Zaznaczone wiadomości (lub pojedynczą wiadomość) możesz również bezpośrednio umieścić we własnym katalogu, z pominięciem domyślnych folderów oznaczających kolejne lata. W tym celu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wskazanych mailach, z widocznego menu wybierz opcję Przenieś do. Następnie wskaż gałąź folderów powiązanych z przestrzenią Archiwum i w ramach tej sekcji wskaż konkretny folder. Przykład takiego działania pokazano na poniższej ilustracji.

W każdej chwili e-maile umieszczone w przestrzeni Archiwum możesz przenieść z powrotem do wybranych folderów Twojego konta osobistego. W takim wypadku przeniesione e-maile znów obciążą pojemność konta osobistego, zwalniając miejsce w przestrzeni Archiwum.

Informacje uzupełniające

Wszelkie wiadomości umieszczone w Archiwum pozostają na serwerze pocztowym PG, w obszarze przypiętym do Twojego konta pocztowego. Dzięki temu, zarchiwizowane informacje będą dostępne również spod innych klientów poczty, w tym na urządzeniach mobilnych. Wiadomości zarchiwizowane zajmują wyłącznie przestrzeń archiwum (tj. nie obciążają przestrzeni konta pocztowego), której limit pojemności wynosi 4GB.

Zarchiwizowaną korespondencję możesz w każdej chwili przywrócić do folderów konta pocztowego (o ile na koncie jest odpowiednio wiele wolnego miejsca). W tym celu zaznacz wiadomość lub wiele maili, po czym, będąc wskaźnikiem myszki na jednym z wierszy zaznaczonych wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Przenieś. Wskaż miejsce docelowe. Oznaczone e-maile zwolnią przestrzeń Archiwum i znów obciążą miejsce w ramach konta pocztowego.


Powiązane artykuły  • No labels