Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Certyfikat użytkownika (p12) i certyfikat główny PG_Root_CA (cer/der) są wymagane do zapewnienia poprawnego działania usług informatycznych świadczonych przez Politechnikę Gdańską (np. poczta, dostęp VPN, eduroam). Certyfikaty znajdują się na stronie CUI w zakładce Katalog usług  Centrum Certyfikacji PG.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).

UWAGA!

Kliknij tutaj, jeżeli szukasz informacji jak zaktualizować certyfikat dla usługi VPN.

Wybierz konkretną stronę pomocy aby poznać szczegóły wybranej funkcjonalności.