Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katalog czasopism – działa analogicznie do opcji wyboru czasopism w „Wyszukiwarce”.  W zakładce „Czasopisma” należy wybrać opcję „Katalog czasopism”. Wyświetli się lista dostępnych w systemie czasopism. W wyświetlonym oknie można zawęzić kryteria wpisując tytuł, numer ISSN, bądź wybierając odpowiedni zakres wykazu czasopism punktowanych MNiSW (część A, B, C) co przyspieszy wyszukiwanie.

Poza tytułem dostępne są dodatkowe dane: numer ISSN, a także informacja dotycząca wykazu MNiSW czasopism punktowanych. Dla czasopism objętych aktualną listą – widoczna jest jej nazwa (A, B lub C/ERiH), a także punkty za autorstwo i redakcję (punkty za redakcję zgodnie z wytycznymi MNiSW) obejmuję dorobek do 2010 r.). Pozostałe czasopisma, w miejscu punktów mają kreseczki oraz informację „nieaktualna” (Patrz rysunek poniżej). W wyświetlonym oknie można jeszcze bardziej  zawęzić kryteria. Wprowadzenie tytułu lub numeru ISSN przyspieszy wyszukiwanie.