Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Istnieją dwa sposoby tworzenia definicji ankiet:

  1. definiowanie ręczne
  2. definiowanie na bazie istniejącej ankiety

W podsekcjach niniejszego działu można znaleźć szczegóły dotyczące każdej z metod tworzenia ankiet.


Powiązane artykuły