Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby dodać koordynatora kierunku należy zalogować się do portalu Moja PG i przejść do aplikacji Dziekanat.


W aplikacji Dziekanat przechodzimy do zakładki Administracja → Dydaktyka → Nazwa kursu.

Następnie w wyszukiwarce należy wpisać nazwę kierunki i/lub kod i z rozwijanej listy wybrać wydział i kliknąć Szukaj.

Z listy wyników należy wybrać interesujący nas kierunek.

Po kliknięciu w nazwę kierunku, wyświetlą się szczegóły danego kierunku.

Klikając Edytuj, przejdziemy do szczegółów kierunku, które możemy edytować.

Na dole wyświetlonego okna należy kliknąć zieloną ikonę plusa  Dodaj. Wyświetli się wyszukiwarka osób, należy wpisać nazwisko osoby/osób, następnie zaznaczyć checkbox przy wyszukanym nazwisku, i kliknąć Dodaj. Na liście osób znajdują się osoby, które mają nadane uprawnienia nauczyciela.

Należy dodać wybraną osobę, a następnie zapisać wprowadzone dane.

Koordynator zostanie dopisany do kierunku.


Powiązane artykuły