Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataPrzy pierwszym uruchomieniu Thunderbird powinien zaproponować nam utworzenie nowego konta pocztowego i jego konfigurację, ale jeśli się tak nie stało, należy przejść do tworzenia nowego konta:

Zostanie wyświetlone okno z propozycją utworzenia nowego adresu mailowego, klikamy Pomiń i użyj istniejącego adresu e-mail:

Otworzy się konfigurator konta e-mail, w którym wpisujemy:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail (wpisujemy krótki adres, czyli nasz login do poczty, razem z domeną)
  • hasło takie samo jak do Moja PG

Po wprowadzeniu niezbędnych danych wciskamy przycisk Kontynuuj:

Rozpocznie się wyszukiwanie konfiguracji serwera – nie czekając na jej zakończenie wciskamy przycisk Konfiguracja zaawansowana:

W następnym kroku przeprowadzamy konfigurację zgodnie z poniższymi danymi (pod obrazkiem znajduje się tabela, z której można wygodnie kopiować dane):

Ustawienia serwerów pocztowych PG przedstawiono w poniższej tabeli. Zwróć uwagę, że adresy serwerów poczty studenckiej są inne niż dla poczty pracowniczej.

Dane serwera poczty pracowniczej


Adres serwera:Port:SSL:Uwierzytelnianie:
Serwer poczty przychodzącej:imap.pg.edu.pl993SSL/TLSNormalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:smtp.pg.edu.pl587STARTTLSNormalne hasło

Dane serwera poczty studenckiej


Adres serwera:Port:SSL:Uwierzytelnianie:
Serwer poczty przychodzącej:imap.student.pg.edu.pl993SSL/TLSNormalne hasło
Serwer poczty wychodzącej:smtp.student.pg.edu.pl587STARTTLSNormalne hasło

Po wprowadzeniu danych wciskamy przycisk Gotowe.

Importowanie certyfikatu pocztowego

Po skonfigurowaniu poczty przy pierwszym połączeniu pojawi się ostrzeżenie o niewłaściwym certyfikacie – zamykamy ten komunikat klikając Anuluj:

Następnie otwieramy menu Thunderbirda. Menu jest ukryte po prawej stronie, u góry, pod ikoną z trzema poziomymi liniami. Z menu wybieramy Opcje i Opcje… (podwójne menu z opcjami):

W opcjach wybieramy kolejno ikonę Zaawansowane, zakładkę Certyfikaty, po czym klikamy przycisk Wyświetl certyfikaty:

Następnie przechodzimy na zakładkę Organy certyfikacji i klikamy Importuj…

Odszukujemy na dysku zapisany przez nas wcześniej plik z certyfikatem i importujemy go:

Przy imporcie pojawi się wybór zakresów zaufania – zaznaczamy wszystkie:

Klikamy OK, OK, OK…

Konto zostało dodane. Następnie możemy przejść do skonfigurowania podpisu oraz książki adresowej, konfiguracja ta jest opcjonalna i nie trzeba jej wykonywać.

Po skonfigurowaniu poczty możemy zacząć korzystać z Thunderbirda. Po kliknięciu przycisku Pobierz program powinien załadować listę katalogów z serwera. W zależności od ilości maili na serwerze, pełną wydajność program może uzyskać dopiero po kilku minutach.

W podstawowej konfiguracji, wiadomości elektroniczne przechowywane są na serwerze PG. Przesunięcie wiadomości do innego folderu lub jej usunięcie, powoduje wywołanie takich czynności bezpośrednio na serwerze PG. Wiadomości znajdujące się w lokalizacji Kosz, które umieszczone są tam dłużej niż 30 dni, mogą być automatycznie usuwane.

UWAGA!

W przypadku ujawnienia hasła do poczty PG osobom trzecim lub podejrzenia, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do konta (co może nastąpić w przypadku zbyt łatwego, trywialnego hasła), należy niezwłocznie zmienić hasło na inne: przejdź do instrukcji zmiany hasła. Jeśli zmiana hasła nie byłaby możliwa, należy niezwłocznie skontaktować się z Helpdeskiem i zgłosić zaistniałą sytuację.Powiązane artykuły