Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataInstrukcja krok po kroku

Aby dodać aparaturę należy:

  1. w zakładce Aparatura naukowa wybrać przycisk Dodaj nową aparaturę. Przycisk znajduje się pod tabelą wyświetlonych wyników wyszukiwania.

2. Następnie należy wypełnić wyświetlony formularz, uzupełniając wymagane pola:


3. Aparaturę można na tym etapie przypisać do laboratorium.  W tym celu należy wybrać przycisk Ustaw w polu Laboratorium. Wyświetli się lista laboratoriów dostępnych w danej jednostce organizacyjnej:

 4. Uzupełniony formularz należy wysłać do weryfikacji i zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu wpisu informacje o aparaturze można edytować. Zmiany może wprowadzać opiekun aparatury (właściciel zasobu w ewidencji, wskazany w polu ‘opiekun aparatury’). Analogicznie jak we wpisach o laboratoriach, zmiana danych podstawowych (nazwa aparatury, nazwa jednostki organizacyjnej / katedry, opiekun aparatury) wymaga ponownej weryfikacji i zatwierdzenia.


Powiązane artykuły