Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uruchomieniu aplikacji Student otworzy się wstążka z zakładkami:

W zakładce Dokumenty znajdują się następujące moduły:

  • wydruki - umożliwia wygenerowanie standardowych dokumentów, takich jak np. strona tytułowa pracy
  • wnioski - tutaj można sprawdzić statusy własnych wniosków złożonych drogą elektroniczną
  • złóż wniosek - tutaj składa się wnioski drogą elektroniczną
  • karta informacyjna Absolwenta - tutaj można określić jak dane studenta mają być traktowane po zakończeniu studiów
  • eDokumenty - umożliwia złożenie wniosku/podania w elektronicznym obiegu dokumentów
  • mLegitymacja

Szczegółowe działanie poszczególnych modułów można sprawdzić wybierając odpowiednią część instrukcji z menu.


Powiązane artykuły