Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby poprawnie złożyć wniosek o stypendium należy wypełnić i wysłać odpowiedni formularz w systemie Moja PG, a następnie dostarczyć go do Komisji Stypendialnej.


Instrukcja krok po kroku

  1. Po wysłaniu w portalu Moja PG wypełnionego wniosku w zakładce Moje wnioski, znajdź w tabeli wniosek który musisz dostarczyć do Komisji Stypendialnej.

2. kliknij na ikonę pliku w kolumnie Pobierz dokumenty. Pobierz plik wniosku, wydrukuj, podpisz a następnie dostarcz do Komisji Stypendialnej.

3. Przykładowy wydruk wniosku przedstawiony jest na zrzucie poniżej.

4. Możliwe sposoby dostarczenia wniosku:

  • Osobiście w dniach obsługi studentów,
  • Wrzucając wniosek w specjalną skrzynkę podawczą,
  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej (lub innego dostawcy usług pocztowych).

Szczegółowe informacje o możliwościach dostarczenia papierowej wersji wniosku do Komisji Stypendialnej znajdzie na tej stronie.


Powiązane artykuły