Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Usługa umożliwia przechowywanie, udostępnianie pojedynczym osobom lub zespołom oraz synchronizację zasobów plikowych u klientów końcowych (umieszczonych na serwerze). W ustalonej wcześniej lokalizacji na własnym komputerze umieść pliki oraz foldery, a zostaną one zsynchronizowane z serwerem Dysk PG. Dostępne jest oprogramowanie dla klientów końcowych dla wszystkich popularnych systemów operacyjnych: Windows, Android, iOS. Rozwiązania nie należy mylić z funkcjonalnością wirtualnego dysku w kliencie pocztowym webmail.pg.edu.pl.
Drive PG stanowi odpowiednik dla takich rozwiązań jak OneDrive, Google Drive czy Dropbox.


Info

Aby skorzystać z usługi, pracownik z aktywnym kontem w Moja PG musi zalogować się na stronie drive.pg.edu.pl

Instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z usługi Drive PG, wejdź na stronę internetową drive.pg.edu.pl i zaloguj się za pomocą loginu oraz hasła takiego jak do uczelnianego portalu Moja PG. Po poprawnym zalogowaniu wyświetlony zostanie widok analogiczny do poniższej ilustracji.

W prawym górnym rogu kliknij na link wyświetlający Twoje imię i nazwisko. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Ustawienia.

Przewiń bieżącą stronę na sam dół. Kliknij na ikonę Desktop app, aby pobrać aplikację lokalnego klienta usługi Drive PG. Można również wejść na stronę https://owncloud.com/desktop-app/

Na nowo otwartej stronie internetowej odszukaj nagłówek ownCloud Desktop Client i pobierz klienta dla systemu operacyjnego, jaki posiadasz na swoim komputerze (Windows lub MacOS).

Uruchom pobrany plik, co spowoduje wyświetlenie okna instalatora. Przejdź przez kolejne kroki instalatora tak, jak pokazano na poniższych ilustracjach. 

Jeśli w ostatnim widoku instalatora włączono opcję Launch ownCloud after finish, jak pokazano wyżej, po zakończeniu pracy instalatora uruchomione zostanie oprogramowanie klienta lokalnego ownCloud. W przeciwnym razie, na pulpicie swojego komputera znajdź skrót o nazwie ownCloud i wywołaj go (uruchom). Nastąpi teraz etap autoryzacji klienta lokalnego. W tym celu wykonaj kolejno dalsze niżej opisane czynności.

Po uruchomieniu klienta lokalnego ownCloud wyświetlone zostanie okno Podłącz do ownCloud takie, jak na poniższej ilustracji. W polu Adres serwera wpisz adres https://drive.pg.edu.pl i przejdź dalej.

W następnym widoku widoczny będzie napis Kliknij tutaj aby zażądać hasła do aplikacji w przeglądarce, gdzie Kliknij tutaj stanowi link.

Kliknij na ten właśnie link, przez co skierowany zostaniesz do przeglądarki – do ustawień konta na drive.pg.edu.pl.

W wyświetlonym widoku zlokalizuj sekcję Hasła / tokeny aplikacji (taką jak na poniższym rysunku), po czym w polu Nazwa aplikacji wprowadź dowolną (umowną) nazwę, np. "PG", a następnie kliknij na przycisk Utwórz nowe hasło do aplikacji, jak pokazano poniżej.

Skopiuj wygenerowaną nazwę użytkownika do schowka systemowego (Ctrl+C).


Przełącz się do okna klienta lokalnego i wklej (Ctrl+V) skopiowaną nazwę użytkownika do pola Nazwa użytkownika.
Przełącz się z powrotem do widoku w przeglądarce i analogicznie skopiuj wygenerowany ciąg znaków z pola Hasło / Token, a następnie wklej ten ciąg w polu Hasło w oknie klienta lokalnego. Po wypełnieniu obu pól w oknie klienta lokalnego, przejdź dalej.

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Kliknij na przycisk Połącz…

Przełącz się z powrotem do widoku w przeglądarce i analogicznie skopiuj wygenerowany ciąg znaków z pola Hasło / Token, a następnie wklej ten ciąg w polu Hasło w oknie klienta lokalnego. Po wypełnieniu obu pól w oknie klienta lokalnego, przejdź dalej.

Następnie wyświetlony zostanie widok jak na poniższej ilustracji. Nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian. Kliknij na przycisk Połącz…

W celu pełnej finalizacji całości zadań, uruchom ponownie komputer.


Powiązane artykuły