Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zaakceptowaniu polecenia wyjazdu przez wskazane we wniosku osoby, oraz po rozliczeniu wyjazdu i akceptacji rozliczenia, w zakładce „Moje wnioski” w kolumnie „Pobierz dokumenty” generuje się druk PDF. Druk ten należy wydrukować i podpisany przez dysponenta środków finansowych dostarczyć do Kwestury. Z wydrukiem należy dostarczyć również oryginały dokumentujące poniesione podczas wyjazdu koszty.
 
Wydruk składa się z dwóch części:

  • Polecenie wyjazdu służbowego na terenie kraju nr DELK/…/…/2016


  • Rachunek kosztów do wyjazdu służbowego na terenie kraju nr DELK/…/…/2016

  • No labels