Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po zaakceptowaniu polecenia wyjazdu przez wskazane we wniosku osoby oraz po rozliczeniu wyjazdu i akceptacji rozliczenia, w zakładce Moje wnioski w kolumnie Pobierz dokumenty generuje się druk PDF. Druk ten należy wydrukować i podpisany przez dysponenta środków finansowych dostarczyć do Kwestury. Z wydrukiem należy dostarczyć również oryginały dokumentujące poniesione podczas wyjazdu koszty.
 
Wydruk składa się z dwóch części:

  • Polecenie wyjazdu służbowego poza granicę kraju nr DELZ/025/0207/2016

  • Rachunek kosztów wyjazdu służbowego do polecenia nr DELZ/025/0207/2016

Wszystkie dotychczasowe wydruki zostały skumulowane w jeden druk PDF.


  • No labels