Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uruchomieniu aplikacji Student otworzy się wstążka z zakładkami:

Na zakładce Erasmus znajdują się następujące moduły:

  • zgłoś przedmiot – w tym miejscu można zarejestrować przedmioty, które były realizowane na innych uczelniach w ramach programu Erasmus
  • lista przedmiotów – tutaj znajduje się lista zarejestrowanych przez nas przedmiotów

Szczegółowe działanie poszczególnych modułów można sprawdzić wybierając odpowiednią część instrukcji z menu.


Powiązane artykuły