Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Najczęściej zadawane pytania.


Pytania dotyczące konta i portalu Moja PG:

Moja PG to portal integrujący wiele różnych systemów i aplikacji internetowych Politechniki. eDziekanat – aplikacja służąca do elektronicznej obsługi dziekanatów – jest jedną z nich. Więcej informacji można znaleźć na stronie euczelnia.pg.gda.pl.


Maile zwyczajowo wysyłane są w okolicy połowy sierpnia, jeśli e-mail nie dotrze, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM swojego konta pocztowego. Jeżeli mail nie znajduje się w SPAMie, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego (zgłoszenia IT). Należy wybrać temat Problem z portalem Moja PG, pytanie Nie otrzymałem maila z numerem albumu. Prawidłowo zadane pytanie pozwoli na szybszą reakcję na zgłoszenie.


Do wszystkich usług udostępnianych przez CUI PG obowiązuje dostęp za pomocą jednego i tego samego loginu. Jeżeli nie znasz swojego loginu lub nie pamiętasz hasła do konta, to poniżej znajdziesz informacje co robić w takich przypadkach.


Proszę zalogować się do portalu z przeglądarki Firefox, która gwarantuje poprawne działanie systemu.


Portal Moja PG wyświetli informację Nie ma takiej osoby wtedy i tylko wtedy, gdy wprowadzone przez użytkownika dane nie będą się zgadzały z danymi zapisanymi po stronie portalu. Częstą przyczyną błędu jest wpisanie danych z literówką (np. "Ryszrd" zamiast "Ryszard"), wpisanie nazwiska w polu przeznaczonym na drugie imię, bądź wpisania danych osobowych "na szybko" z małych liter zamiast zgodnie z tym, co jest w dowodzie osobistym. Proszę upewnić się, że dane wpisywane są w pełni zgodne z danymi w dowodzie osobistym.
Jeżeli uważasz że wszystko zostało wpisane poprawnie a jednak system nadal nie może zweryfikować twoich danych, to zapisz zrzut ekranu wypełnionego przez ciebie formularza, a następnie prześlij go nam, wraz z krótkim opisem problemu, za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).


Pytania dotyczące loginów i haseł:

By przypomnieć sobie zapomniany login wejdź na stronę Moja PG. Wybierz tam zakładkę Załóż konto, wypełnij formularz i zatwierdź go przyciskiem Aktywuj konto. Po aktywacji pojawi się komunikat z informacją o nadanym loginie. Portal Moja PG w opisanym przypadku nie będzie tworzył nowego konta, przypomni jedynie już istniejący login.


Ze względów bezpieczeństwa pracownicy zespołu Helpdesk nie wysyłają ani nie zmieniają haseł. Jeśli zapomnieli Państwo hasła proszę je zresetować:

 • za pomocą jednorazowego kodu: Moja PG -> Nie pamiętam hasła -> Reset hasła (koperta)
 • za pomocą SMS: Moja PG -> Nie pamiętam hasła -> Reset hasła (SMS)


PAP – Punkt Autoryzacji Personalnej, miejsce w którym można odzyskać dostęp do konta, utracony np. z powodu zapomnienia hasła. Należy pamiętać, by do PAP udać się z ważnym własnym dokumentem ze zdjęciem: dowodem osobistym w przypadku pracowników, legitymacją w przypadku studentów.

 • PAP dla studentów znajduje się w każdym dziekanacie
 • PAP-y dla pracowników znajdują się u kierowników dziekanatów, albo w pokoju 256C w Gmachu Głównym

W PAP otrzymają Państwo kopertę z kodem jednorazowym do resetu hasła – jest to jedna z metod odzyskiwania hasła, pozostałe sposoby zostały opisane w pytaniu powyżej.


Jeżeli wygasła ważność hasła (np. użytkownik zapomniał zmienić je w przepisowym terminie, bądź długo nie używał konta), to należy wykonać dokładnie te same kroki, jak w przypadku zapomnianego hasła – patrz odpowiedź na pytanie powyżej. Hasło można również zmienić logując się do portalu i wchodząc w zakładkę Moje konto.


Ważność hasła można sprawdzić w zakładce Moje konto po wcześniejszym zalogowaniu się do portalu Moja PG.


Pytania dotyczące poczty:

Do aktywacji konta w portalu nie ma potrzeby posiadania adresu e-mail. Po więcej informacji – patrz też odpowiedź na pytanie poniżej.


Wystarczy przejść proces aktywacji konta na portalu Moja PG (zakładka Załóż konto). Stworzone w tym procesie konto pozwala na dostęp do poczty, sieci Eduroam oraz portalu Moja PG – wszędzie za pomocą tego samego loginu i hasła.

 •  Pracownicy otrzymują konto w domenie pg.edu.pl, nazwa konta (tzw. login) nadawany jest automatycznie przez system. Do konta pracowniczego przypisany jest automatycznie alias pocztowy w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl, który można podawać jako swój adres e-mail. Wszystkie wiadomości wysłane na alias imie.nazwisko@pg.edu.pl trafią na konto login@pg.edu.pl. Proszę zwrócić uwagę na to, że alias pocztowy nie jest loginem – zalogować się do swojego konta pocztowego można tylko za pomocą nadanej przez system nazwy konta – loginu. Dostęp do poczty pracowniczej możliwy jest m.in. przez stronę poczta.pg.edu.pl
 • Studenci (w tym doktoranci nie związani z PG umową o pracę) otrzymują konto w domenie student.pg.edu.pl. W tym przypadku nie są tworzone aliasy pocztowe. Dostęp do poczty studenckiej możliwy jest m.in. przez stronę poczta.pg.edu.pl.

Pytania dotyczące certyfikatów:

Wszelkie instrukcje dostępne są na stronie eduroam.


W trakcie pobierania certyfikatu użytkownika nie zawsze jest on generowany na nowo (np. wówczas, gdy na serwerze jest już wygenerowany ważny certyfikat), co może prowadzić do sytuacji, gdy po zmianie hasła możemy pobrać certyfikat używając aktualnego, nowego hasła, ale nie możemy go rozpakować. W takim przypadku należy do wypakowania certyfikatu użyć jednego z poprzednich haseł. Certyfikaty są ważne 180 dni. Na 10 dni przed końcem okresu ważności obecnego certyfikatu serwer wygeneruje nowy certyfikat, spakowany aktualnym hasłem.

W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta poprzedniego hasła, które umożliwi rozpakowanie certyfikatu, należy zwrócić się do Helpdesku za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT) z prośbą o usunięcie aktualnego certyfikatu z serwera. Po tej operacji będzie można wygenerować nowy certyfikat spakowany aktualnym hasłem.


W celu szyfrowanego połączenia z portalem należy zainstalować certyfikat główny PG zgodnie z opisem z tej strony.


Pytania dotyczące aplikacji Student:

W razie stwierdzenia błędnej oceny z przedmiotu należy pilnie skontaktować się z odpowiednim Dziekanatem w celu wyjaśnienia sprawy.


W celu skorygowania danych osobowych:

 • studenci powinni zgłosić się do swojego Dziekanatu
 • pracownicy powinni zgłosić się do do Helpdesku - Gmach Główny, pokój 256C

W obu wypadkach należy zgłosić się z własnym ważnym dokumentem tożsamości potwierdzającym dane.


Zaloguj się do systemu Moja PG i przejdź do aplikacji Student. Następnie w menu przejdź do zakładki Dokumenty a z niej do zakładki Wydruki. Wybierz z listy odpowiedni rodzaj wydruku, wypełnij dostępne pola i kliknij w ikonę dokumentu PDF. W tym momencie system wyświetli informację o rozpoczęciu pobierania pliku, umożliwiając otwarcie pliku w domyślnym programie lub zapisanie go na dysku komputera (widoczne opcje mogą różnić się nieznacznie, zależnie od używanej przeglądarki).

 • aby otworzyć pobierany plik od razu – należy pozostawić zaznaczoną opcję Otwórz za pomocą i kliknąć przycisk OK.
 • aby zapisać plik na dysku twardym celem otwarcia później, należy zaznaczyć opcję Zapisz plik i kliknąć przycisk OK. W zależności od ustawień przeglądarki, plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji lub pojawi się możliwość wyboru docelowej lokalizacji pliku.

Do otwarcia wydruku potrzebny jest czytnik plików PDF (np. Adobe Reader lub Foxit Reader). W razie potrzeby ściągnij taki program z Internetu i zainstaluj go na dysku twardym. Dopiero wówczas spróbuj otworzyć zapisany plik.

Jeśli plik nie otwiera się, może to być spowodowane brakiem zainstalowanego programu do odczytywania PDF lub blokowaniem ze strony programów, takich jak np. Yahoo Toolbar czy Google Toolbar. Warto wyłączyć w nich funkcje blokujące lub też programy te odinstalować. W tym celu zastosuj się do instrukcji obsługi odpowiedniego programu. Niekiedy warto też spróbować wygenerować wydruk w innej przeglądarce (zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox). Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomogła, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).Pytania dotyczące składania wniosków:

Składanie wniosków o ELS odbywa się w portalu uczelnianym Moja PG (a nie np. na poczcie studenckiej).


Przed rozpoczęciem składania wniosku przygotuj zdjęcie – spełniające warunki opisane w pytaniu poniżej.
Po zalogowaniu się na konto w systemie Moja PG, w aplikacji Student → Dokumenty → Złóż wniosek wybierz jako rodzaj wniosku: Wydanie ELS ze zmianą danych osobowych. W oknie formularza wczytaj zdjęcie. Wczytanie zdjęcia polega na kliknięciu przycisku Wczytaj obraz, wskazaniu folderu, w którym znajduje się zdjęcie, kliknięciu samego zdjęcia oraz przycisku Otwórz. Zdjęcie powinno pokazać się na ekranie.


Zdjęcie w formacie JPG/JPEG musi mieć minimalne wymiary 300 x 240 pixeli i maksymalny dopuszczalny rozmiar 500kB.


Zaloguj się do Moja PG swoim loginem i hasłem, by zobaczyć wysokość opłaty. Opłata jest widoczna po wcześniejszym złożeniu wniosku. Aby zobaczyć opłatę przejdź do aplikacji Student → Płatności → Moje faktury. W zakładce Płatności wybierz pozycję Moje faktury, a następnie kliknij na nazwie odpowiedniej faktury. Wyświetlone zostaną dane potrzebne do dokonania opłaty. W tym miejscu za pomocą dostępnego łącza możesz wygenerować druk płatności (należy go wydrukować i opłacić na poczcie lub w banku) lub link do ePłatności lub kod QR do płatności mobilnych. Uiszczenie opłaty przez ePłatności lub płatności mobile znacznie skraca czas oczekiwania na legitymację.


Gdy złożony wniosek uzyska status Do odbioru. Do czasu zaksięgowania wpłaty na koncie uczelni nie ma możliwości odbioru ELS.


Po aktywacji konta należy się zalogować w portalu Moja PG i wejść w aplikację Student → Dokumenty → Złóż wniosek. Następnie z listy należy wybrać kierunek studiów, a w kolejnym kroku rodzaj wniosku, który chcesz złożyć.


Wszelkie informacje i powiadomienia z systemu przesyłane są na adres e-mail w domenie pg.edu.pl lub student.pg.edu.pl. Dodatkowo w portalu Moja PG wchodząc w Moje konto → Moje dane można dodać dodatkowy adres email do powiadomień (w części Powiadomienia systemowe).


Pytania dotyczące płatności:

Wszystkie dane potrzebne do wykonania płatności zawarte są w portalu Moja PG w aplikacji Student → Płatności. W zakładce Numer konta znajdziesz numer konta, na który należy uiszczać wszelkie opłaty. W zakładce Moje faktury znajdziesz faktury do opłacenia. Pamiętaj, aby opłacając faktury w tytule przelewu podawać ich numery (jeżeli jednym przelewem opłacasz więcej niż jedną fakturę, to numery faktur w tytule przelewu powinny być rozdzielone przecinkami). Pamiętaj, że tytuł przelewu powinien zawierać TYLKO numer faktury, np.: FS123/9876/2021 – bez żadnych dodatkowych informacji.


Jeśli pieniądze zostały przelane/wpłacone na poprawny numer konta, to z pewnością trafią na konto Politechniki Gdańskiej. Operacja ta może potrwać kilka dni. Jeśli pieniądze nie pojawią się na koncie po tygodniu od dokonania przelewu/wpłaty, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).


Jeśli wpłata została wykonana na nieprawidłowy numer konta, który już nie istnieje, należy sprawdzić w swoim banku, czy przelew nie został zwrócony (zazwyczaj przelewy, które nie mogły być zrealizowane są automatycznie zwracane na konto klienta, choć zdarza się, że tak się nie dzieje i trzeba kontaktować się z bankiem poprzez infolinię). W przypadku, kiedy przelew został wykonany na niewłaściwy numer konta i nie został on automatycznie odrzucony, należy skontaktować się bezpośrednio z Kwesturą PG, aby wyjaśnić sprawę.


Czasami w wyniku niepoprawnego przebiegu importu danych o płatnościach zmieniają się statusy opłaconych faktur. Jest to tylko błąd wyświetlania danych w Portalu Moja PG i trwa zazwyczaj jeden dzień. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych i nie ma możliwości, aby informacja o płatności "przepadła". Nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.


Codziennie w godzinach popołudniowo-wieczornych przeprowadzany jest import płatności – w tym czasie dane o płatnościach mogą być nieaktualne. W trakcie trwania importu wyświetlany jest stosowny komunikat na koncie studenckim. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych, nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.


Pytania dotyczące strony głównej PG/eKontakt/Drupal:

Edycja stron możliwa jest tylko dla osób do tego uprawnionych. W przypadku, gdy uprawnienia posiadamy, ale mimo tego nie możemy edytować strony, należy upewnić się, że jesteśmy podłączeni za pośrednictwem sieci politechnicznej.


Dane wyświetlane w wizytówkach pracowników pobierane są z systemu osobowego (włącznie z danymi z umów pracownika) oraz portalu Moja PG. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powinniśmy w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Osobowym celem zweryfikowania poprawności danych w systemie osobowym. Następnie należy zalogować się na Moja PG i wejść w Moje konto. Po aktualizacji danych w tym miejscu, w ciągu 24 godzin dane na wizytówce zostaną zaktualizowane.

Pytania dotyczące platformy eNauczanie:

Pracownicy oraz studenci PG powinni logować się do platformy eNauczanie z wykorzystaniem konta politechnicznego (tj. należy podać login oraz hasło takie jak do portalu Moja PG). Na platformie eNauczanie istnieje również możliwość utworzenia konta lokalnego (nie powiązanego z kontem politechnicznym). Logowanie do eNauczania za pomocą konta lokalnego powinny używać osoby nieposiadające konta PG, np. uczestnicy kursów, szkoleń, projektów (np. „Zdolni z Pomorza”).


Oceny z przedmiotów, dla których warunkiem zaliczenia jest przejście kursu w systemie eNauczanie, pojawiają się w portalu Moja PG w momencie, gdy Dziekanaty wystawiają prowadzącym protokoły. Zwykle jest to czas końca sesji podstawowej i poprawkowej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki do zaliczenia przedmiotu, minął okres sesji podstawowej i zaliczenie z przedmiotu nie pojawiło się w Moja PG, należy zweryfikować zaliczenie kursu, po czym skontaktować się z osobą prowadzącą przedmiot w celu wyjaśnienia sprawy (koniecznie przed zakończeniem sesji poprawkowej).

Wszelkie możliwości wpisania zaliczenia przedmiotu kończą się wraz z końcem sesji poprawkowej, gdy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do odesłania protokołów do Dziekanatów. Po tym terminie nie ma możliwości wpisania zaliczenia.


Wpisy ocen z kursów z platformy eNauczanie do portalu Moja PG odbywają się zwykle na zakończenie sesji podstawowej i poprawkowej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki do zaliczenia, a zaliczenie nie zostało przyznane, należy zweryfikować dwa aspekty:

 • czy w celu zaliczenia kursu na platformie eNauczanie osoba zalogowała się do systemu kontem politechnicznym (jeśli nie, należy się zalogować kontem politechnicznym i odbyć kurs/zaliczyć test ponownie),
 • czy od czasu pierwszego logowania do platformy eNauczanie nie nastąpiła zmiana imienia, nazwiska lub numeru albumu w portalu Moja PG, która mogła nie przenieść się do systemu eNauczanie (w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, należy przesłać do Helpdesku zgłoszenie ujednolicenia danych). Dane są synchronizowane tylko w jednym kierunku: Moja PG → eNauczanie, należy zatem zadbać o ich poprawność w systemie Moja PG.

Wszelkie możliwości wpisania zaliczenia przedmiotu kończą się wraz z końcem sesji poprawkowej, gdy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do odesłania protokołów do Dziekanatów. Po tym terminie nie ma możliwości wpisania zaliczenia.