Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Najczęściej zadawane pytania


Pytania dotyczące konta i portalu Moja PG:

 Czym się różni eDziekanat od portalu Moja PG?

Moja PG to portal integrujący wiele różnych systemów i aplikacji internetowych Politechniki. eDziekanat – aplikacja służąca do elektronicznej obsługi dziekanatów – jest jedną z nich. Więcej informacji można znaleźć na stronie euczelnia.pg.gda.pl.


 Co zrobić w przypadku kiedy nie doszedł e-mail powitalny (z przyznanym nr. albumu) na studia z rekrutacji?
Maile zwyczajowo wysyłane są w okolicy połowy sierpnia, jeśli e-mail nie dotrze, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM swojego konta pocztowego. Jeżeli mail nie znajduje się w SPAMie, prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego (zgłoszenia IT). Należy wybrać temat Problem z portalem Moja PG, pytanie Nie otrzymałem maila z numerem albumu. Prawidłowo zadane pytanie pozwoli na szybszą reakcję na zgłoszenie.


 Jaki jest mój login do poczty, jaki do sieci Eduroam, a jaki do portalu Moja PG?

Do wszystkich usług udostępnianych przez CUI PG obowiązuje dostęp za pomocą jednego i tego samego loginu. Jeżeli nie znasz swojego loginu lub nie pamiętasz hasła do konta, to poniżej znajdziesz informacje co robić w takich przypadkach.


 Portal zawiesił się, cały czas ładuje się strona.

Proszę zalogować się do portalu z przeglądarki Firefox, która gwarantuje poprawne działanie systemu.


 Po próbie aktywacji konta otrzymuję komunikat "Nie ma takiej osoby".

Portal Moja PG wyświetli informację Nie ma takiej osoby wtedy i tylko wtedy, gdy wprowadzone przez użytkownika dane nie będą się zgadzały z danymi zapisanymi po stronie portalu. Częstą przyczyną błędu jest wpisanie danych z literówką (np. "Ryszrd" zamiast "Ryszard"), wpisanie nazwiska w polu przeznaczonym na drugie imię, bądź wpisania danych osobowych "na szybko" z małych liter zamiast zgodnie z tym, co jest w dowodzie osobistym. Proszę upewnić się, że dane wpisywane są w pełni zgodne z danymi w dowodzie osobistym.
Jeżeli uważasz że wszystko zostało wpisane poprawnie a jednak system nadal nie może zweryfikować twoich danych, to zapisz zrzut ekranu wypełnionego przez ciebie formularza, a następnie prześlij go nam, wraz z krótkim opisem problemu, za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).


Pytania dotyczące loginów i haseł:

 Jak mogę odzyskać zapomniany login?

By przypomnieć sobie zapomniany login wejdź na stronę Moja PG. Wybierz tam zakładkę Załóż konto, wypełnij formularz i zatwierdź go przyciskiem Aktywuj konto. Po aktywacji pojawi się komunikat z informacją o nadanym loginie. Portal Moja PG w opisanym przypadku nie będzie tworzył nowego konta, przypomni jedynie już istniejący login.


 W jaki sposób odzyskać zapomniane hasło?

Ze względów bezpieczeństwa pracownicy zespołu Helpdesk nie wysyłają ani nie zmieniają haseł. Jeśli zapomnieli Państwo hasła proszę je zresetować:

 • za pomocą jednorazowego kodu: Moja PG -> Nie pamiętam hasła -> Reset hasła (koperta)
 • za pomocą SMS: Moja PG -> Nie pamiętam hasła -> Reset hasła (SMS)


 Co to jest PAP?

PAP – Punkt Autoryzacji Personalnej, miejsce w którym można odzyskać dostęp do konta, utracony np. z powodu zapomnienia hasła. Należy pamiętać, by do PAP udać się z ważnym własnym dokumentem ze zdjęciem: dowodem osobistym w przypadku pracowników, legitymacją w przypadku studentów.

 • PAP dla studentów znajduje się w każdym dziekanacie
 • PAP-y dla pracowników znajdują się u kierowników dziekanatów, albo w pokoju 256C w Gmachu Głównym

W PAP otrzymają Państwo kopertę z kodem jednorazowym do resetu hasła – jest to jedna z metod odzyskiwania hasła, pozostałe sposoby zostały opisane w pytaniu powyżej.


 Co zrobić, gdy upłynęła ważność hasła?
Jeżeli wygasła ważność hasła (np. użytkownik zapomniał zmienić je w przepisowym terminie, bądź długo nie używał konta), to należy wykonać dokładnie te same kroki, jak w przypadku zapomnianego hasła – patrz odpowiedź na pytanie powyżej.


 Skąd będę wiedział, kiedy upłynęła ważność hasła?

Na miesiąc przed upłynięciem terminu ważności hasła otrzymasz odpowiednie powiadomienie na swój politechniczny adres e-mail.


Pytania dotyczące poczty:

 Czy muszę mieć aktywne konto pocztowe, aby móc korzystać z portalu Moja PG?
Do aktywacji konta w portalu nie ma potrzeby posiadania adresu e-mail. Po więcej informacji – patrz też odpowiedź na pytanie poniżej.


 W jaki sposób mogę uzyskać konto pocztowe w domenie Moja PG?

Wystarczy przejść proces aktywacji konta na portalu Moja PG (zakładka Załóż konto). Stworzone w tym procesie konto pozwala na dostęp do poczty, sieci Eduroam oraz portalu Moja PG – wszędzie za pomocą tego samego loginu i hasła.

 •  Pracownicy otrzymują konto w domenie pg.edu.pl, nazwa konta (tzw. login) nadawany jest automatycznie przez system. Do konta pracowniczego przypisany jest automatycznie alias pocztowy w postaci imie.nazwisko@pg.edu.pl, który można podawać jako swój adres e-mail. Wszystkie wiadomości wysłane na alias imie.nazwisko@pg.edu.pl trafią na konto login@pg.edu.pl. Proszę zwrócić uwagę na to, że alias pocztowy nie jest loginem – zalogować się do swojego konta pocztowego można tylko za pomocą nadanej przez system nazwy konta – loginu. Dostęp do poczty pracowniczej możliwy jest m.in. przez stronę poczta.pg.edu.pl
 • Studenci (w tym doktoranci nie związani z PG umową o pracę) otrzymują konto w domenie student.pg.edu.pl. W tym przypadku nie są tworzone aliasy pocztowe. Dostęp do poczty studenckiej możliwy jest m.in. przez stronę poczta.pg.edu.pl.

Pytania dotyczące certyfikatów:

 Jak zainstalować certyfikaty, żeby móc korzystać z sieci Eduroam?
Wszelkie instrukcje dostępne są na stronie eduroam.


 Dlaczego nie można rozpakować pobranego ze strony osobistego certyfikatu?

W trakcie pobierania certyfikatu użytkownika nie zawsze jest on generowany na nowo (np. wówczas, gdy na serwerze jest już wygenerowany ważny certyfikat), co może prowadzić do sytuacji, gdy po zmianie hasła możemy pobrać certyfikat używając aktualnego, nowego hasła, ale nie możemy go rozpakować. W takim przypadku należy do wypakowania certyfikatu użyć jednego z poprzednich haseł. Certyfikaty są ważne 180 dni. Na 10 dni przed końcem okresu ważności obecnego certyfikatu serwer wygeneruje nowy certyfikat, spakowany aktualnym hasłem.

W przypadku gdy użytkownik nie pamięta poprzedniego hasła, które umożliwi rozpakowanie certyfikatu, należy zwrócić się do Helpdesku za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT) z prośbą o usunięcie aktualnego certyfikatu z serwera. Po tej operacji będzie można wygenerować nowy certyfikat spakowany aktualnym hasłem.


 Podczas ładowania strony portalu wyświetla się ostrzeżenie o braku certyfikatu.

W celu szyfrowanego połączenia z portalem należy zainstalować certyfikat główny PG zgodnie z opisem z tej strony.


Pytania dotyczące aplikacji Student:

 Kogo powiadomić o błędnej ocenie z przedmiotu?

W razie stwierdzenia błędnej oceny z przedmiotu należy pilnie skontaktować się z odpowiednim Dziekanatem w celu wyjaśnienia sprawy.


 Dane osobowe w portalu są niepoprawne?

W celu skorygowania danych osobowych:

 • studenci powinni zgłosić się do swojego Dziekanatu
 • pracownicy powinni zgłosić się do administratorów platformy Moja PG w Gmachu Głównym, pokój 256C

W obu wypadkach należy zgłosić się z własnym ważnym dokumentem tożsamości potwierdzającym dane.


 Co zrobić, aby otwierał się wygenerowany wydruk?

Zaloguj się do systemu Moja PG, klikając na stronie zakładkę Zaloguj. Na stronie logowania podaj swój login i hasło i kliknij przycisk Zaloguj. Następnie w menu po lewej stronie kliknij pozycję Wydruki i wybierz z listy odpowiedni rodzaj wydruku. Wypełnij dostępne pola i kliknij łącze Generuj.
Do otwarcia wydruku potrzebny jest czytnik plików PDF (np. Adobe Reader lub Foxit Reader). W razie potrzeby ściągnij taki program z Internetu i zainstaluj go na dysku twardym. Dopiero wówczas kliknij ikonę Twój wydruk. W tym momencie system wyświetli informację o rozpoczęciu pobierania pliku, umożliwiając otwarcie pliku w domyślnym programie lub zapisanie go na dysku komputera (widoczne opcje mogą różnić się nieznacznie, zależnie od używanej przeglądarki).

 • aby otworzyć pobierany plik od razu – należy pozostawić zaznaczoną opcję Otwórz za pomocą i kliknąć przycisk OK.
 • aby zapisać plik na dysku twardym celem otwarcia później, należy zaznaczyć opcję Zapisz plik i kliknąć przycisk OK. W zależności od ustawień przeglądarki, plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji lub pojawi się możliwość wyboru docelowej lokalizacji pliku.

Jeśli plik nie otwiera się, może to być spowodowane brakiem zainstalowanego programu do odczytywania PDF lub blokowaniem ze strony programów, takich jak np. Yahoo Toolbar czy Google Toolbar. Warto wyłączyć w nich funkcje blokujące lub też programy te odinstalować. W tym celu zastosuj się do instrukcji obsługi odpowiedniego programu. Niekiedy warto też spróbować wygenerować wydruk w innej przeglądarce (zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox). Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomogła, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).Pytania dotyczące składania wniosków:

 Gdzie można złożyć wniosek o wydanie ELS?

Składanie wniosków o ELS odbywa się w portalu uczelnianym Moja PG (a nie np. na poczcie studenckiej).


 W jaki sposób mogę dołączyć zdjęcie do wniosku o wydanie legitymacji ELS?
Przed rozpoczęciem składania wniosku przygotuj zdjęcie – spełniające warunki opisane w pytaniu poniżej.
Po zalogowaniu się na konto w systemie Moja PG, w aplikacji Student → Dokumenty → Złóż wniosek wybierz jako rodzaj wniosku: Wydanie ELS ze zmianą danych osobowych. W oknie formularza wczytaj zdjęcie. Wczytanie zdjęcia polega na kliknięciu przycisku Wczytaj obraz, wskazaniu folderu, w którym znajduje się zdjęcie, kliknięciu samego zdjęcia oraz przycisku Otwórz. Zdjęcie powinno pokazać się na ekranie.


 Jakie parametry musi mieć zdjęcie dołączane do wniosku o ELS?

Zdjęcie w formacie JPG/JPEG musi mieć minimalne wymiary 300 x 240 pixeli i maksymalny dopuszczalny rozmiar 500kB.


 Jak uiścić opłatę za ELS?
Zaloguj się do Moja PG swoim loginem i hasłem, by zobaczyć wysokość opłaty. Opłata jest widoczna w aplikacji Student → Płatności → Moje faktury. Z menu u góry na zakładce Płatności wybierz pozycję Moje faktury a następnie kliknij na nazwie odpowiedniej faktury. Wyświetlone zostaną dane potrzebne do zapłaty. W tym miejscu za pomocą dostępnego łącza możesz wygenerować druk płatności. Zostanie on otwarty w domyślnym programie odczytującym pliki PDF, z którego można wydrukować gotowy blankiet wpłaty.


 Kiedy mogę odebrać legitymację ELS?
Gdy złożony wniosek uzyska status Do odbioru. Do czasu zaksięgowania wpłaty na koncie uczelni nie ma możliwości odbioru ELS.


 Jak złożyć elektroniczny wniosek do Dziekanatu?

Po aktywacji konta należy się zalogować w portalu Moja PG i wejść w aplikację Student → Dokumenty → Złóż wniosek. Następnie z listy należy wybrać interesujący Państwa kierunek studiów, a w kolejnym kroku rodzaj wniosku, który chcą Państwo złożyć.


 Na jaką pocztę kierowane są powiadomienia i informacje wysyłane z systemu eDziekanat do studentów?

Wszelkie informacje i powiadomienia z systemu przesyłane są na adres e-mail w domenie pg.edu.pl lub student.pg.edu.pl. Dodatkowo w portalu Moja PG wchodząc w Moje konto → Moje dane można dodać dodatkowy adres email do powiadomień (w części Powiadomienia systemowe).


Pytania dotyczące płatności:

 Na jakie konto powinienem dokonać wpłaty? Jaki powinien być tytuł płatności?

Wszystkie dane potrzebne do wykonania płatności zawarte są w portalu uczelnianym na stronie Moja PG, aplikacja Student → Płatności → Numer konta. Pamiętaj aby opłacając faktury w tytule przelewu podawać ich numery (jeżeli jednym przelewem opłacasz więcej niż jedną fakturę, to numery faktur w tytule przelewu powinny być rozdzielone przecinkami). Tytuł przelewu powinien zawierać TYLKO numer faktury, np.: FS123/9876/2013 – bez żadnych dodatkowych informacji.


 Dlaczego nie widać mojego przelewu w systemie?

Jeśli pieniądze zostały przelane/wpłacone na poprawny numer konta, to z pewnością trafią na konto Politechniki Gdańskiej. Operacja ta może potrwać kilka dni. Jeśli pieniądze nie pojawią się na koncie po tygodniu od dokonania przelewu/wpłaty, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego (zgłoszenia IT).


 Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy dokonałem wpłaty na złe konto?

Jeśli wpłata została wykonana na nieprawidłowy numer konta, który już nie istnieje, należy sprawdzić w swoim banku, czy przelew nie został zwrócony (zazwyczaj przelewy, które nie mogły być zrealizowane są automatycznie zwracane na konto klienta, choć zdarza się, że tak się nie dzieje i trzeba kontaktować się z bankiem poprzez infolinię). W przypadku, kiedy przelew został wykonany na niewłaściwy numer konta i nie został on automatycznie odrzucony, należy skontaktować się bezpośrednio z Kwesturą PG, aby wyjaśnić sprawę.


 Opłacona faktura zmieniła status na nieopłaconą, czy muszę ponownie płacić?

Czasami w wyniku niepoprawnego przebiegu importu danych o płatnościach zmieniają się statusy opłaconych faktur. Jest to tylko błąd wyświetlania danych w Portalu Moja PG i trwa zazwyczaj jeden dzień. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych i nie ma możliwości, aby informacja o płatności "przepadła". Nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.


 Dlaczego dane o płatnościach w godzinach wieczornych są nieaktualne?

Codziennie w godzinach popołudniowo-wieczornych przeprowadzany jest import płatności – w tym czasie dane o płatnościach mogą być nieaktualne. W trakcie trwania importu wyświetlany jest stosowny komunikat na koncie studenckim. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych, nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.


Pytania dotyczące strony głównej PG/eKontakt:

 Dlaczego nie mogę edytować strony mojej jednostki?
Edycja stron możliwa jest tylko dla osób do tego uprawnionych. W przypadku, gdy uprawnienia posiadamy, ale mimo tego nie możemy edytować strony, należy upewnić się, że jesteśmy podłączeni za pośrednictwem sieci politechnicznej.


 Moja wizytówka na stronie PG zawiera niepoprawne dane – jak mogę to zmienić?
Dane wyświetlane w wizytówkach pracowników pobierane są z systemu osobowego (włącznie z danymi z umów pracownika) oraz portalu Moja PG. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powinniśmy w pierwszej kolejności skontaktować się z Działem Osobowym celem zweryfikowania poprawności danych w systemie osobowym. Następnie należy zalogować się na Moja PG i wejść w Moje konto. Po aktualizacji danych w tym miejscu, w ciągu 24 godzin dane na wizytówce zostaną zaktualizowane.

Pytania dotyczące platformy eNauczanie:

 Jakim loginem się zalogować do eNauczania?
Pracownicy oraz studenci PG powinni logować się do platformy eNauczanie z wykorzystaniem konta politechnicznego (tj. należy podać login oraz hasło takie jak do portalu Moja PG). Na platformie eNauczanie istnieje również możliwość utworzenia konta lokalnego (nie powiązanego z kontem politechnicznym). Logowanie do eNauczania za pomocą konta lokalnego powinny używać osoby nieposiadające konta PG, np. uczestnicy kursów, szkoleń, projektów (np. „Zdolni z Pomorza”).


 Kiedy oceny z kursów na platformie eNauczanie pojawią się w Moja PG?

Oceny z przedmiotów, dla których warunkiem zaliczenia jest przejście kursu w systemie eNauczanie, pojawiają się w portalu Moja PG w momencie, gdy Dziekanaty wystawiają prowadzącym protokoły. Zwykle jest to czas końca sesji podstawowej i poprawkowej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki do zaliczenia przedmiotu, minął okres sesji podstawowej i zaliczenie z przedmiotu nie pojawiło się w Moja PG, należy zweryfikować zaliczenie kursu, po czym skontaktować się z osobą prowadzącą przedmiot w celu wyjaśnienia sprawy (koniecznie przed zakończeniem sesji poprawkowej).

Wszelkie możliwości wpisania zaliczenia przedmiotu kończą się wraz z końcem sesji poprawkowej, gdy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do odesłania protokołów do Dziekanatów. Po tym terminie nie ma możliwości wpisania zaliczenia.


 Dlaczego nie widać w Moja PG mojego zaliczenia z kursu z platformy eNauczanie, mimo iż termin wpisów minął?

Wpisy ocen z kursów z platformy eNauczanie do portalu Moja PG odbywają się zwykle na zakończenie sesji podstawowej i poprawkowej. Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki do zaliczenia, a zaliczenie nie zostało przyznane, należy zweryfikować dwa aspekty:

 • czy w celu zaliczenia kursu na platformie eNauczanie osoba zalogowała się do systemu kontem politechnicznym (jeśli nie, należy się zalogować kontem politechnicznym i odbyć kurs/zaliczyć test ponownie),
 • czy od czasu pierwszego logowania do platformy eNauczanie nie nastąpiła zmiana imienia, nazwiska lub numeru albumu w portalu Moja PG, która mogła nie przenieść się do systemu eNauczanie (w przypadku stwierdzenia rozbieżności danych, należy przesłać do Helpdesku zgłoszenie ujednolicenia danych). Dane są synchronizowane tylko w jednym kierunku: Moja PG → eNauczanie, należy zatem zadbać o ich poprawność w systemie Moja PG.

Wszelkie możliwości wpisania zaliczenia przedmiotu kończą się wraz z końcem sesji poprawkowej, gdy nauczyciele akademiccy są zobowiązani do odesłania protokołów do Dziekanatów. Po tym terminie nie ma możliwości wpisania zaliczenia.