Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dzięki integracji Moja PG z kursami eNauczania możliwe jest automatyczne zapisywanie studentów z danej grupy zajęciowej na wybrany kurs na eNauczaniu. Możemy dzięki temu ograniczyć dostęp do kursu tylko dla studentów z danej grupy a jednocześnie nie musimy ich ręcznie zapisywać. Studenci zapisani na kurs przez nauczyciela nie mają możliwości wypisania się z kursu. Dodatkowo dzięki powiązaniu kursów możliwy jest import ocen z eNauczania do Moja PG.


W celu powiązania eKursów z prowadzonymi przedmiotami, należy najpierw wejść na Moja PG a następnie w aplikacji Nauczyciel wybrać Przedmioty, a następnie Aktualne (lub Przyszłe, w zależności od potrzeb):

Z listy wybieramy konkretny przedmiot dla którego chcemy wykonać integrację:

W wybranym przedmiocie przechodzimy na zakładkę eNauczanie:

Zostanie wyświetlona lista eKursów przypisanych do przedmiotu – na razie nie mamy żadnych kursów, więc lista jest pusta. Aby przypisać kurs klikamy Zmień przypisanie kursów do przedmiotu.

System wyświetli wszystkie kursy dla których jesteśmy prowadzącym w eNauczaniu.

Aby powiązać dany eKurs z przedmiotem należy kliknąć link Przypisz znajdujący się przy wybranym kursie:

Przypisane do przedmiotu kursy z eNauczania "przeskoczą do górnej listy". W tym momencie należy użyć guzika Zapisz:


Aby zapisać studenta na eKurs należy w pierwszej kolejności w  szczegółach przedmiotu w zakładce Studenci na zajęciach wybrać grupę studentów, którą chcemy zapisać – może to być jedna grupa ćwiczeniowa, wiele grup (operację należy powtórzyć dla kolejnych grup) lub możemy zapisać wszystkich studentów z wykładu:

Następnie wybieramy z listy kurs, na który chcemy naszych studentów zapisać:

Pojawi się kolejna kolumna "eNauczanie", w której możemy zobaczyć jaki status ma konkretny student na kursie:

Niezapisanych studentów możemy zapisać na kurs – w tym celu najpierw należy zaznaczyć wybranych studentów (pole wyboru po lewej stronie). Możemy zaznaczać osoby pojedynczo, grupowo lub możemy wybrać wszystkich studentów zapisanych na dane zajęcia klikając Wszystko jak w poniższym przykładzie:

Po zaznaczeniu wybranych studentów klikamy link u dołu tabeli –Zapisz na kurs na platformie eNauczanie:

Pojawi się potwierdzenie zapisania studentów. Klikamy OK.

Po chwili studenci są już na kursie, potwierdza to zmiana statusu:

Info

Usuwanie studentów z wybranego kursu jest możliwe bezpośrednio na platformie eNauczanie.

Aby zablokować studentom możliwość samodzielnego wypisania się z kursu należy w wybranym kursie na stronie eNauczania z poziomu menu Administracja Kursem wybrać Uprawnienia. Następnie należy znaleźć na liście pozycję Wypisz się z kursu i jeśli występuje przy tej opcji rola Student, należy usunąć ją za pomocą ikonki krzyżyka.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykorzystanie eKursów do zaliczania pewnych części przedmiotu, możemy automatycznie importować oceny z kursu (importowana jest ocena końcowa za kurs) do ocen cząstkowych – aby wykonać taki import klikamy guzik Import ocen z platformy eNauczanie. Mamy możliwość importowania ocen cząstkowej lub oceny końcowej. Na początek należy określić jaką ocenę dla jakiej grupy importujemy oceny (w naszym przypadku jest to wykład i ocena cząstkowa). 

Następnie określamy z jakiego kursu (do jednego przedmiotu możemy mieć przecież więcej niż jeden kurs):

W następnym kroku wybieramy aktywności na kursie z platformy eNauczanie.

Następnie definiujemy ocenę cząstkową, która będzie zasilona danymi z eNauczania. Możemy także stworzyć nową, dodatkową definicję oceny – w tym celu klikamy stwórz nową ocenę cząstkową:

Definiujemy nazwę i nazwę skróconą oceny, po czym klikamy Stwórz ocenę:

Uzupełniamy termin zaliczenia (po kliknięciu ikony pojawi się miniatura kalendarza, z której wybieramy kliknięciem odpowiedni dzień). Następnie klikamy Import:

System wyświetli krótkie podsumowanie wraz z ilością importowanych ocen. Należy mieć na uwadze to, że brak zaliczenia eKursu jest tu także traktowany jako ocena i zostanie zaimportowany jako "-" (minus). Klikamy Zapisz oceny:

Zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zapisaniu ocen cząstkowych.

Więcej o ocenach cząstkowych można znaleźć w pozostałych instrukcjach dla nauczycieli (dostępne w menu).


Powiązane artykuły