Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces integracji eNauczania z Moja PG odbywa się dwuetapowo, najpierw należy powiązać kursy eNauczania z przedmiotami (dopiero po powiązaniu możliwe będzie korzystanie z funkcjonalności). Powiązanie to jest możliwe wówczas, gdy jesteśmy osobą odpowiedzialną za przedmiot (lub asystentem) i jednocześnie jesteśmy prowadzącym kurs na eNauczaniu.


Łączenie kursów z przedmiotami:

 1. Po zalogowaniu się do Moja PG wchodzimy w aplikację Nauczyciel
 2. Przechodzimy na zakładkę Przedmioty -> Aktualne/Przyszłe
 3. Wybieramy konkretny przedmiot
 4. Przechodzimy na zakładkę eNauczanie
 5. Klikamy „edytuj”

W tym miejscu będzie można powiązać kursy z eNauczania, w których jesteśmy ustawieni jako Prowadzący (należy pamiętać, że jeżeli będziemy ustawieni Menedżerem kursu ale nie będziemy ustawieni Prowadzącym w danym kursie na eNauczaniu, nie zobaczymy go tutaj na liście wyboru).

UWAGA – nie widzisz Edytuj? Kliknij TUTAJ po więcej informacji!

Po pomyślnym powiązaniu kursów z przedmiotami zyskujemy możliwość zapisywania studentów na kurs oraz importowania ocen z poszczególnych aktywności kursu lub z całego kursu.

Zapisywanie studentów na kurs:

 1. Po zalogowaniu się do Moja PG wchodzimy w aplikację Nauczyciel
 2. Przechodzimy na zakładkę Przedmioty -> Aktualne/Przyszłe
 3. Wybieramy konkretny przedmiot
 4. Przechodzimy na zakładkę Studenci na zajęciach
 5. Wybieramy grupę zajęciową, np. Wykład
 6. Ustawiamy kurs eNauczania, na który chcemy zapisać studentów (pojawi się status studenta na kursie moodle)
 7. Zaznaczamy studentów do zapisania i wybieramy z akcji opcję „Zapisz na kurs moodle”
 8. Wybrani studenci zostają zapisani na kurs

Powyższe informacje w formie screencastu:

Istnieją dwa sposoby importowania ocen, działają analogicznie – są to oceny cząstkowe i oceny końcowe (uwaga – oceny cząstkowe oraz ocena końcowa nie jest tożsama z oceną na protokole).

Import ocen cząstkowych:

 1. Po zalogowaniu się do Moja PG wchodzimy w aplikację Nauczyciel
 2. Przechodzimy na zakładkę Przedmioty -> Aktualne/Przyszłe
 3. Wybieramy konkretny przedmiot
 4. Przechodzimy na zakładkę Studenci na zajęciach
 5. Wybieramy grupę zajęciową, np. Wykład
 6. Klikamy Import ocen z Moodle
 7. Wybieramy z którego kursu chcemy zaimportować oceny
 8. Wskazujemy wybraną aktywność z kursu (np. quiz) lub ocenę z całego kursu
 9. Jeżeli wcześniej nie utworzyliśmy oceny cząstkowej, w tym momencie system zaproponuje nam jej utworzenie
 10. W kolejnym kroku określamy datę wystawienia oceny
 11. Wybieramy Import i Zapisz

Import ocen końcowych:

 1. Po zalogowaniu się do Moja PG wchodzimy w aplikację Nauczyciel
 2. Przechodzimy na zakładkę Przedmioty -> Aktualne/Przyszłe
 3. Wybieramy konkretny przedmiot
 4. Przechodzimy na zakładkę Studenci na zajęciach
 5. Wybieramy grupę zajęciową, np. Wykład
 6. Klikamy Import oceny końcowej z Moodle
 7. Wybieramy z którego kursu chcemy zaimportować oceny
 8. Klikamy przyciski Import i Zakończ

Powiązane artykuły