Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tym module student może określić, jak jego dane mają być traktowane po zakończeniu studiów. 


W pierwszej kolejności wybieramy kierunek, którego zmiana dotyczy.

Po wybraniu kierunku, jeżeli karta wcześniej nie została utworzona, zobaczymy informację Brak kart, aby utworzyć kartę klikamy na Wypełnij Kartę Informacyjną Absolwenta:

W następnym kroku określamy, czy wyrażamy zgodę na udział w badaniach ankietowych po zakończeniu studiów (badania prowadzone są przez Politechnikę Gdańską). Wymagane jest pozostawienie kontaktu telefonicznego i mailowego:

Zgodę na badania ankietowe można w każdej chwili wycofać.


Powiązane artykuły