Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduł ten dotyczy tylko studentów, którym przyznano miejsce w akademiku.


W tej zakładce studenci, którym przyznano miejsce w akademiku widzą numer konta, na który należy uiszczać opłaty za akademik.


Powiązane artykuły