Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dostęp do poczty PG możliwy jest za pomocą interfejsu www lub skonfigurowanego klienta pocztowego dla każdego użytkownika poczty (zarówno pracownika jak i studenta). Klienta poczty Mozilla Thunderbird można bezpłatnie pobrać ze strony mozilla.org.


Pamiętaj, że administratorzy poczty, jak też inni pracownicy Centrum Usług Informatycznych NIGDY nie proszą o przesłanie/podanie LOGINU wraz z HASŁEM do poczty jednocześnie (albo samego HASŁA) w jakimkolwiek celu (np. dla potwierdzenia ważności konta, odzyskania danych, do potwierdzenia tożsamości, powiększenia skrzynki pocztowej lub do odblokowania skrzynki pocztowej). Nie ujawniaj hasła dostępowego do swojego konta żadnej osobie.

Aby skonfigurować poprawnie program pocztowy Thunderbird należy:

Pobieranie certyfikatu głównego 

Do poprawnego działania poczty potrzebny nam będzie plik z certyfikatem głównym PG, który możemy pobrać ze strony Centrum Usług Informatycznych. Na stronie CUI przechodzimy do zakładki Centrum Certyfikacji PG, a następnie Certyfikat Główny PG. Na właściwym linku do certyfikatu (przeważnie wybierany jest format CER/DER) klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Zapisz element docelowy jako… lub podobną (w zależności od przeglądarki ta opcja może się nazywać nieco inaczej):

Plik możemy zapisać w katalogu pobieranych plików, na pulpicie lub w dowolnej innej lokalizacji, skąd będzie łatwo dostępny, ponieważ za chwilę będzie potrzebny przy dalszej konfiguracji.

Następnie przechodzimy do programu Thunderbird, gdzie dodajemy nowe konto.


Powiązane artykuły