Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja postępowania w przypadku napotkania problemów podczas konfiguracji skrzynki politechnicznej w aplikacji Outlook na Androidzie.


Jeśli w aplikacji utworzone zostało już konto powiązane ze skrzynką politechniczną należy je wcześniej usunąć.

Instrukcja krok po kroku

 1. Podajemy adres e-mail w postaci login@pg.edu.plwybieramy Kontynuuj 
 2. Włączamy Ustawienia zaawansowane
 3. Ustawiamy tam:
  Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.pg.edu.pl: 993
  Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.pg.edu.pl: 465
 4. Potem wyłączamy Ustawienia zaawansowane i uzupełniamy hasło
 5. Jeśli jako adres email podaliśmy alias np. imie.nazwisko@pg.edu.pl, to musimy w ustawieniach zaawansowanych wpisać login skrócony.
 6. Możemy ustawić wyświetlaną nazwę oraz nazwę konta i zatwierdzamy ustawienia.
 7. Jeśli pojawi się pytanie o dodanie kolejnego konta wybieramy opcję kontynuacji bez dodawania, czyli Może później i powinno działać.


Przykładowo jeśli jako e-mail został podany adres jan.testowiec@pg.edu.pl, to w zaawansowanych w polach login należy wpisać jantesto (może być bez @pg.edu.pl) i jeśli wyłączone zostaną opcje zaawansowane, to ich zawartość zostanie zapamiętana, a hasło można wpisać powyżej i będzie używane przy odbieraniu i wysyłaniu.

Jeśli pozostawiono włączone opcje zaawansowane, to należy wypełnić tam wszystkie pola przed zaakceptowaniem ustawień.


Powiązane artykuły