Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Jeżeli jesteś pracownikiem i chcesz skorzystać z VPNa tylko po to, by wejść na Moja PG, wystarczy że użyjesz SSL-VPN przez przeglądarkę (zaloguj się danymi takimi samym jak do Moja PG), po czym wybierzesz Moja PG z listy dostępnych tam serwisów.

Instrukcja krok po kroku

Upewnij się, że posiadasz dostęp do VPN (szczegóły tutaj)

Instrukcja instalacji

W pierwszej kolejności otwieramy przeglądarkę i przechodzimy do strony pobierania programu OpenVPN:

Przewijamy stronę do miejsca, w którym znajduje się tabela z odnośnikami do plików.

Z tabeli wybieramy plik openvpn-install-2.5.1-i601-amd64.msi (uwaga – w przypadku starszych systemów operacyjnych, takich jak Windows XP lub systemy 32 bitowe, należy pobrać ze strony poprzednią wersję programu, która znajduje się w kolejnej tabeli). Pobrany plik zapisujemy na dysk komputera. Następnie pobrany plik uruchamiamy (jeżeli nie wiemy gdzie nasz komputer zapisał plik a w przeglądarce nie widzimy listy ostatnich plików, najlepiej poszukać pliku w katalogu Pobrane lub użyć skrótu CTRL+J, który wyświetli nam historię pobierania). Po uruchomieniu pliku może pojawić się tego typu komunikat (może różnić się w zależności od systemu operacyjnego, lub może w ogóle się nie pojawić):

Klikamy Uruchom i zezwalamy programowi na wprowadzenie zmian. Pytanie o hasło pojawi się tylko wówczas, jeżeli jesteśmy zalogowani na konto z ograniczeniami (wówczas musi się tu zalogować administrator komputera). Pojawi się ekran do instalacji programu. klikamy Customize 

W następnym kroku upewniamy się, że wszystkie komponenty są wybrane do instalacji (jak widać poniżej, domyślnie nie są wybrane wszystkie):

Zaznaczamy niewybrane komponenty i wybieramy opcję Will be installed on local hard drive.

Pozostawiamy domyślną ścieżkę instalacji bez zmian, klikamy tylko Install Now:

Rozpocznie się instalacja.

W czasie instalacji może wyświetlić się taki komunikat jak poniżej (oczywiście klikamy Zainstaluj). Ten komunikat może wyglądać różnie w zależności od systemu (dla Windows XP pojawia się okno, w którym klikamy przycisk Mimo to kontynuuj).

Czekamy jeszcze chwilę aż instalacja dobiegnie do końca i klikamy Close.

W tej chwili aplikacja jest zainstalowana, możemy przejść niżej do konfiguracji.


Instrukcja konfiguracji

Do konfiguracji VPNa potrzebne będą dodatkowe pliki, najlepiej zapisać je tymczasowo np. na pulpicie lub w jakimś katalogu. Pliki możemy pobrać i zapisać klikając na poniższe linki


Wskazówka

Poniższe pliki można pobrać, klikając prawym przyciskiem myszy na każdym odnośniku i wybierając z menu opcję Zapisz jako…, lub Zapisz element docelowy… albo opcję o podobnym brzmieniu.

Uwaga!

Nie należy zmieniać nazw plików i rozszerzeń. Pliki powinny mieć nazwy i rozszerzenia takie, jak podano powyżej. Niektóre przeglądarki mogą zapisać plik jako pg-ca.crt (zamiast pg-ca.pem), należy wówczas zmienić rozszerzenie pliku na właściwe.

Po zapisaniu powyższych plików należy pobrać certyfikat użytkownika i zapisać go w tym samym katalogu. Certyfikat możemy pobrać na tej stronie.

Klikając Zaloguj zostaniemy odesłani do Centralnego Punktu Logowania, gdzie należy zalogować się podając nazwę użytkownika (bez dopisku @pg.edu.pl lub @student.pg.edu.pl) i hasło.

Po zalogowaniu (lub jeśli byliśmy już zalogowani do Mojej PG) ukaże się okno, w którym należy jeszcze raz wpisać hasło, a następnie kliknąć Generuj certyfikat. 

Wyświetli się komunikat, że certyfikat został wygenerowany, zwróć uwagę na podany okres ważności certyfikatu (od dnia – do dnia). Pojawi się również informacja, że Istnieje uprzednio wygenerowany certyfikat, należy wówczas pamiętać, że pobierany certyfikat zabezpieczony jest takim hasłem do Moja PG, które obowiązywało w dniu rozpoczynającym podany okres ważności certyfikatu. 

Klikamy Pobierz certyfikat i zapisujemy go:

I zapisujemy go (najlepiej w tym samym katalogu co pobrane przed chwilą trzy pliki). Przy domyślnych ustawieniach przeglądarki certyfikat pobierze się automatycznie i zapisze w katalogu Pobrane na komputerze. W przypadku problemów ze zlokalizowaniem pliku można użyć kombinacji klawiszy CTRL + J, co powinno otworzyć okno pobierania plików.

W efekcie naszych działań powinniśmy mieć cztery pliki w katalogu:

UWAGA – jeżeli w tym momencie stwierdzimy, że nazwy plików są inne, powinniśmy to skorygować! Najczęstszym problemem przy pobieraniu plików jest mechanizm dodawania kolejnych numerów do pobieranych plików, jeśli dany plik już istniał w danym katalogu, przykładowo jeżeli w danym katalogu istniał już plik certyfikat_uzytkownika.p12 to nowy plik zostanie zapisany jako certyfikat_uzytkownika(1).p12 – najprościej można ten problem rozwiązać poprzez usunięcie wszystkich plików "certyfikat_uzytkownika" i pobranie danego pliku ponownie.

Kolejnym krokiem jest skopiowanie plików z naszego katalogu tymczasowego do katalogu z konfiguracją OpenVPNa, w tym celu przechodzimy kolejno poprzez ścieżkę:

StartKomputer (lub ikona Komputer na pulpicie, ewentualnie ikona folderu na pasku zadań) → Dysk lokalny (C)→ Program Files → OpenVPN → config

W zależności od systemu operacyjnego ścieżka ta może się nieznacznie różnić, np. zamiast ikony Komputer może być Mój komputer a zamiast Program Files może być Pliki programów – jeżeli odnajdziemy dalej katalog OpenVPN, to jesteśmy na dobrej drodze. Właściwy katalog na początku zawiera jedynie plik README.txt:

Uwaga!

Jeżeli w folderze znajdują się już pliki konfiguracyjne z wcześniejszych instalacji, należy je w tym momencie usunąć.

Do tego katalogu kopiujemy lub przenosimy (nie ma znaczenia) wcześniej pobrane pliki (client.ovpn, konwersja_certyfikatow.bat, pg-ca.pem i certyfikat_uzytkownika.p12):

W zależności od posiadanego systemu może pojawić się komunikat jak poniżej, na którym klikamy Kontynuuj (system może też poprosić o hasło administratora):

W efekcie w katalogu C:\Program Files\OpenVPN\config będziemy mieli następujące pliki:

Spośród tych plików uruchamiamy plik konwersja_certyfikatów.bat, ale uruchamiamy go jako administrator (zazwyczaj nie dotyczy to Windowsa XP i wcześniejszych), w tym celu klikamy na tym pliku prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Uruchom jako administrator:

Pojawi się komunikat z pytaniem Czy chcesz pozwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na tym komputerze? Potwierdzamy poprzez kliknięcie tak. Otworzy się narzędzie do konwersji, w którym zostaniemy poproszeni o podanie hasła – jest to takie samo hasło jakiego użyliśmy przy pobieraniu certyfikatu i jakim logujemy się do Moja PG (po wpisaniu hasła wciskamy klawisz [Enter]:

Przy wpisywaniu hasła nie pojawią się żadne znaki (nawet gwiazdki) – mimo iż okno wygląda jakby w ogóle nie reagowało działa ono prawidłowo!

Po pierwszym wpisaniu hasła i wciśnięciu [Enter] pojawi się komunikat Poprawnie wygenerowano plik certyfikatu oraz prośba o ponowne wpisanie hasła

Uwaga!

Jeżeli w trakcie wpisywania pierwszego hasła pojawi się błąd wskazujący na niepoprawne hasło, a mamy pewność co do hasła, możemy spróbować użyć poprzedniego znanego hasła (ponownie uruchamiamy konwerter certyfikatów jako administrator). Sytuacja, w której certyfikat spakowany jest poprzednim hasłem może wystąpić w przypadku zmiany hasła do Moja PG w okresie ważności poprzedniego certyfikatu (365 dni).

Po poprawnym wygenerowaniu pliku certyfikatu znów wpisujemy hasło i wciskamy [Enter]:

Po wpisaniu hasła pojawi się podsumowanie:

W katalogu z konfiguracją pojawią się dwa nowe pliki certyfikat_uzytkownika.crt i certyfikat_uzytkownika.key – należy zweryfikować, czy ich rozmiar jest większy niż 0KB (jeśli nie widać rozmiaru, należy zmienić widok na szczegółowy, klikając zakładkę widok):

Uwaga!

Jeżeli w trakcie wpisywania haseł w "czarne okna" pojawi się komunikat o błędzie, powyższe pliki (lub jeden z nich) będzie miał rozmiar 0KB – należy wówczas podjąć próbę ponownego konwertowania certyfikatu poprzez ponowne uruchomienie konwertera (jako administrator). Pliki o wielkości 0KB najlepiej przed ponowną konwersją skasować.

Edycja skrótu

W systemach, które wymagają uruchamiania VPNa jako administrator (Windows Vista/7/8) po przekonwertowaniu certyfikatu odnajdujemy na pulpicie ikonę OpenVPN GUI, klikamy na niej prawym klawiszem myszy i wybieramy Właściwości:

Następnie przechodzimy na zakładkę Zgodność i zaznaczamy opcję Uruchom ten program jako administrator:

Po czym klikamy OK i możemy rozpocząć korzystanie z aplikacji – instrukcja znajduje się tutaj.


Powiązane artykuły