Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W Thunderbirdzie istnieje możliwość skonfigurowania podpisu, który będzie załączany do każdej wiadomości. Jest to funkcja opcjonalna – jeżeli chcemy skorzystać z tej funkcji należy z menu wybrać Opcje i Konfiguracja kont…

Na pierwszym ekranie, po środku znajduje się pole Sygnaturka:

Po wpisaniu treści podpisu zamykam okno ustawień.


Powiązane artykuły