Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W kontekście zapewnienia komunikacji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami kursu, istotną funkcjonalnością platformy Moodle stanowi aktywność typu Forum. Zapewnia ona komunikację asynchroniczną, tj. zarówno prowadzący, jak i studenci, w sposób niezależny od siebie mogą inicjować wysyłanie i odbieranie informacji. Oprogramowanie udostępnia dwa rodzaje forum:

  • Forum aktualności (automatycznie zawarte w każdym kursie) – dedykowane wyłącznie dla prowadzącego kurs w celu rozsyłania informacji do uczestników kursu,
  • Forum (umieszczane w kursie według uznania prowadzącego) – mogą z niego korzystać uczestnicy kursu oraz prowadzący.

Forum aktualności

Forum aktualności jest domyślnie umieszczane w każdym kursie Moodle w pierwszej (patrząc od góry) sekcji kursu. Ten rodzaj forum jest szczególny, ponieważ wszelkie treści może w nim dodawać tylko i wyłącznie prowadzący kurs – w celu poinformowania uczestników o aspektach organizacyjnych, zasadach zaliczenia kursu lub o zaistniałych zmianach itp. Następnie te treści mogą być przeglądane przez uczestników oraz przesyłane do nich mailowo, zależnie od ustawień subskrypcji forum.

Jeśli ten wbudowany składnik kursu jest zbędny dla prowadzącego, element ten może on ukryć w taki sam sposób jak inne składniki kursu (włącz tryb edycji w kursie → opcja Modyfikuj przy Forum → Ukryj). 

Najważniejsze ustawienie Forum aktualności stanowi subskrypcja (która wiąże się z wysyłaniem maili do uczestników o charakterze powiadomień): włącz tryb edycji w kursie → opcja Modyfikuj przy Forum → Ustawienia. Przejdź do sekcji Subskrypcja i obserwacja, pole Subskrypcja. Dostępne są cztery tryby subskrypcji:

  • Subskrypcja opcjonalna – uczestnicy kursu samodzielnie decydują, czy chcą być zapisani do forum czy też nie,
  • Subskrypcja wymuszona – wszyscy zapisani do kursu uczestnicy są automatycznie zapisani do forum (i w związku z tym, będą otrzymywać powiadomienia mailowe o każdym wpisie na forum),
  • Automatyczna subskrypcja – wszyscy zapisani do kursu uczestnicy są automatycznie inicjalnie zapisani do forum, będąc jednak uczestnikami kursu mogą następnie samodzielnie zrezygnować z subskrypcji forum,
  • Subskrypcja wyłączona – uczestnicy kursu nie są zapisani do forum i nie mogą się do niego zapisać (uczestnicy kursu będą mogli przeglądać forum, żaden z nich jednak nie będzie subskrybentem forum – nikt nie będzie więc otrzymywał powiadomień mailowych).

Wyboru trybu subskrypcji dokonuje oczywiście prowadzący kurs, zgodnie z własnym uznaniem oraz zgodnie z potrzebami w danym kursie.

Forum

Aktywność pod nazwą Forum dodawane jest w kursie przez prowadzącego, zgodnie z uznaniem. Wszelkie treści w tego typu forum mogą zamieszczać zarówno uczestnicy kursu, jak i prowadzący w sposób niezależny od siebie. Tak więc forum może stanowić narzędzie komunikacji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami (bez udziału prowadzącego).

Każdy uczestnik kursu posiadający dostęp do wspomnianego forum może, za pośrednictwem postów zamieszczanych na forum, komunikować się z innymi osobami. Można dodawać nowe dyskusje (opcja Dodaj nowy temat dyskusji), przeglądać i komentować posty innych osób (należy w tym celu kliknąć na tytuł danej dyskusji), a także przeszukiwać forum w celu znalezienia konkretnego tematu (opcja Szukaj w forach).

Aby dodać nowy temat, należy kliknąć przycisk Dodaj nowy temat dyskusji. Spowoduje to przejście do widoku edytora tekstowego, który pozwala wygodnie formatować treści przeznaczone dla innych użytkowników forum. Niezbędne jest przy tym zdefiniowanie nazwy treści pierwszej wiadomości. Edytor udostępnia możliwość dodawania plików, np. ilustracji. Dopuszczalna wielkość umieszczanych plików określona jest w ustawieniach forum (ustawieniem steruje prowadzący).


Powiązane artykuły