Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Domyślnie uczestnicy kursu pracują we wspólnym obszarze roboczym, kolejno zapoznając się i pracując z tymi samymi treściami zawartymi w kursie. W razie potrzeby, osoby uczestniczące w kursie można podzielić na grupy i wedle tych grup udostępniać na przykład inne rodzaje treści dydaktycznych. Obejrzyj screencast opisujący tworzenie grup.

Więcej nagrań znajdziesz na stronie Przewodnika po eNauczaniu.


Powiązane artykuły