Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce Laboratorium widoczna jest tabela laboratoriów znajdujących się w ewidencji. W tabeli wyników zostały zebrane takie informacje jak: nazwa laboratorium, kierunki wykonywanych badań, informacja dotycząca profilu laboratorium (badawcze, dydaktyczne), określenie, czy laboratorium jest mobilne, lokalizacja, kierownik/opiekun merytoryczny laboratorium, a także jednostka administracyjna. W tabeli znajduje się również informacja o statusie laboratorium. Pracownicy bez dodatkowych uprawnień, mogą przeglądać tylko laboratoria o statusie zatwierdzone (patrz zdjęcie poniżej). Po wejściu w szczegóły laboratorium, widoczne są dla użytkownika dane, które przy wprowadzaniu zostały przez kierownika/opiekuna merytorycznego laboratorium oznaczone jak widoczne publicznie.


Kierownik/opiekun merytoryczny laboratorium jak również osoby zatwierdzające wpis podstawowych danych laboratorium (np. Prodziekan) widzą wszystkie dane zawarte w szczegółach, w tym również te nieoznaczone jako publiczne. Mają też możliwość ich edycji.