Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wszyscy aktualni studenci oraz pracownicy dydaktyczni Politechniki Gdańskiej mogą uzyskać dostęp do darmowej licencji Microsoft Office 365 A1, która stanowi zestaw oprogramowania online działającego na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych. Pakiet zawierający między innymi: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Teams.

Dostęp do powyższego oprogramowania jest nieodpłatny i wymaga rejestracji, a samo użytkowanie przeznaczone jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Darmowa licencja pozwala na pracę wyłącznie on-line poprzez przeglądarki internetowe. Nie ma możliwości instalacji oprogramowania na komputerze.

W celu uzyskania dostępu do platformy Microsoft Office 365 A1 należy wykonać polecenia związane z restartem hasła zawarte w instrukcji Aktywacja konta MS Teams a następnie zalogować się na stronie Microsoft Office 365 A1.