Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja Dziekanat dostępna jest po zalogowaniu się do Moja PG z sieci dziekanatowej i kliknięciu odpowiedniej ikony:

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).