Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Erasmus – program obejmujący szkolnictwo wyższe, mający na celu finansowanie wyjazdu studenta na studia w innym kraju.


W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).