Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja Nauczyciel dostępna jest po zalogowaniu się do Moja PG z sieci politechnicznej lub poprzez VPNa i kliknięciu odpowiedniej ikony:

Instrukcja obsługi MojaPG dla Nauczyciela Akademickiego (PDF) <- instrukcja do pobrania

Aktualna instrukcja obsługi JSA znajduje się na tej stronie.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).