Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aplikacja Projekty dostępna jest na portalu Moja PG (po zalogowaniu). Umożliwia ona elektroniczne składanie i obsługę wniosków związanych z projektami realizowanymi z udziałem Politechniki Gdańskiej.

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji należy wybierać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji prosimy o kontakt z Helpdeskiem (w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości).