Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jest to zestawienie zgłoszonych przez użytkownika Prac naukowo-badawczych. Zgromadzone tu publikacje mogą mieć różny status, w zależności od tego w jakiej fazie dana praca się znajduje w trakcie procesu dokumentacji przeprowadzanej przez Dział Spraw Naukowych (dalej DSN).


Standardowy proces dodawania i zatwierdzania pracy N-B przebiega w następujący sposób:

Edycja  Do wprowadzenia W opracowaniu Zatwierdzona

Szczegółowe opisy statusów:

  • edycja –  status początkowy, dotyczy tylko autora i tylko dla niego jest widoczny. Umożliwia tworzenie nowych wpisów, wprowadzanie informacji o pracy NB do zarejestrowania, jak również zmianę oraz uzupełnienie danych, jakie do tej pory zostały wprowadzone. Rekord w statusie edycji znajdzie się w momencie, gdy dodaliśmy nową pracę i kliknęliśmy przycisk „Zapisz”. Publikacja znajdzie się ponownie w tym statusie również wtedy, gdy zostanie zwrócona z DSN w celu poprawy lub uzupełnienia danych. W takim przypadku w polu „Komentarz DSN” pojawi się informacja, które sekcje należy zweryfikować. Po zakończeniu edycji rekordu należy go wysłać do rejestracji
  • do wprowadzenia – po dodaniu nowego wpisu, autor wysyła pracę do rejestracji do DSN. Oczekuje ona na przejęcie przez moderatora, w celu dalszego opracowania
  • w opracowaniu – praca jest opracowywana  przez DSN. Weryfikacja wpisu bazuje na materiałach dotyczących rejestrowanej pracy, które należy dostarczyć do DSN
  • zatwierdzony – od momentu, kiedy wszystkie dane zostaną wprowadzone poprawnie i praca zostanie zaakceptowania, jest ona opublikowana i powszechnie dostępna w wyszukiwarce


Powiązane artykuły