Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce Moje wnioski znajdują się informacje o złożonych wnioskach.

Można tutaj podejrzeć status wniosku, szczegóły wypełnionego wniosku oraz wygenerować wniosek do pliki PDF i XML (pliki potrzebne do prawidłowego złożenia wniosku stypendialnego).

W tej zakładce znajdują się pliki, które należy wygenerować i dostarczyć do Komisji Stypendialnej w celu dokończenia procesu składania wniosku.

Istnieją dwa sposoby dostarczania wniosku do Komisji Stypendialnej:

  • Dostarczenie wniosku w wersji elektronicznej (zalecana)- po wygenerowaniu wniosku należy wysłać jego wersję elektroniczną poprzez platformę ePUAP (moj.gov.pl). Dzięki temu nie ma konieczności osobistego stawienia się w Komisji Stypendialnej w celu złożenia wniosku i późniejszego odbioru decyzji. 

Szybki odbiór decyzji, to szybsza wypłata stypendium! Instrukcję jak wysłać wniosek za pomocą platformy ePUAP znajduje się na tej stronie.
  • Dostarczenie wniosku w wersji papierowej - po wysłaniu wniosku w systemie, należy dostarczyć wersję papierową do Komisji Stypendialnej. Instrukcję jak złożyć wniosek za pomocą w wersji papierowej znajduje się na tej stronie.Powiązane artykuły