Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce Numer konta znajduje się spersonalizowany dla Studenta i taki sam dla wszystkich rodzajów płatności numer konta (nie zmienia się on w przypadku opłat różnego typu).

Wpłaty zlecane na ten numer konta powinny w tytule przelewu zawierać numer faktury, którą opłacamy. Numery te znajdują się w zakładce Moje faktury. Istnieje możliwość wykonania jednego przelewu, bilansującego kilka faktur jednocześnie – w tym celu należy w tytule przelewu podać wszystkie numery faktur, rozdzielając je przecinkiem. Należy podawać pełny numer faktury, gdyż umożliwi to automatyczne powiązywanie wpływów z należnościami.

W przypadku wykonania przelewu na niewłaściwy numer konta należy złożyć wniosek o zwrot – do wniosku należy załączyć dowód wpłaty, sam wniosek należy złożyć w Kwesturze PG.Powiązane artykuły