Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opinia zwrotna jest jednym z rodzajów aktywności.


Umożliwia ona tworzenie niestandardowych ankiet oceniających kursy. Po dodaniu nowej aktywności przejdziemy do okna szczegółowych ustawień opinii zwrotnej. Kolejno ustawiamy opcje:

Ogólnie

W tym bloku wpisujemy Nazwę ankiety (opinii zwrotnej) oraz opcjonalnie Opis, który może być wyświetlany na stronie kursu tuż poniżej linku z aktywnością.

Dostępność

Decydujemy tu o czasie trwania aktywności.

Ustawienia pytań i odpowiedzi

W tym oknie ustawiamy m.in. czy ankieta ma być anonimowa oraz ile razy użytkownik może przesłać opinię.

Po  zatwierdzeniu

W tym oknie decydujemy co będzie się działo po zakończeniu ankiety. Możemy ustawić czy użytkownik zobaczy wyniki ankiety- Pokaż stronę z analizą, a także inną niż standardową stronę, na którą zostanie odesłany użytkownik- URL dla przycisku kontynuacji.

Standardowe opcje modułów

Znajdziemy tu podstawowe ustawienia, np. Dostępność. Aby uzyskać więcej informacji wystarczy kliknąć ikonę znaku zapytania (?) przy wybranej opcji.

Ogranicz dostęp

W tym polu możemy ustawić warunki, które musi spełnić student aby zostać dopuszczonym do udziału w ankiecie.

Ukończenie aktywności

Okno pozwala decydować w jaki sposób będzie śledzone ukończenie aktywności, na przykład aktywność zostanie uznana za kompletną po spełnieniu wybranych warunków.

Tagi

Opcja pozwala na lepsze zidentyfikowanie ankiety, po nadaniu mu tagów.

Kompetencje

Wybieramy  jakie akcje zajdą po zakończeniu aktywności.

Na koniec musimy zapisać opinię- Zapisz i wróć do kursu lub zapisać i od razu zobaczyć swoją ankietę - Zapisz i wyświetl.
Powiązane artykuły