Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Origin jest pakietem oprogramowania służącym do interaktywnego prezentowania graficznej interpretacji danych (wykresy, diagramy itp.) oraz do wszechstronnej analizy danych naukowych.

Oferta dla studentów

Istnieje możliwość uzyskania oprogramowania ze strony producenta po uprzedniej rejestracji za pomocą uczelnianego adresu mailowego:

https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/OriginStudentVersion