Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W podsumowaniu konta studenckiego znajduje się kilka ogólnych informacji, pierwszą z nich są Ważne informacje – w tym miejscu pojawiają się istotne komunikaty na temat nieodebranych wiadomości od Dziekanatu lub inne ostrzeżenia:

W powyższym przykładzie widzimy, że system informuje nas o braku zgody na reset hasła SMSem (szczegóły na ten temat znajdują się w oddzielnej instrukcji). Poniżej informacji znajdują się Dane studenta (tutaj możemy przypomnieć sobie nasz numer albumu):

Niżej znajdują się informacje na temat naliczonych płatności i zaświadczeń. Płatności oznaczone kolorem zielonym to nadpłata, płatności oznaczone kolorem czerwonym, to należność.

Poniżej znajdują się informacje na temat naszego toku studiów. Wymienione są wszystkie kierunki, na które Student jest lub był zapisany, możemy także od razu sprawdzić zdobyte punkty ECTS oraz dług punktowy:


Powiązane artykuły