Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Niniejsza polityka wyjaśnia czym są pliki cookie oraz podaje rodzaje plików cookie używanych przez witryny, portale oraz aplikacje webowe Politechniki Gdańskiej, udostępniane przez Centrum Usług Informatycznych PG (CUI PG).


Co to są ciasteczka (cookie) – w przeglądarkach internetowych?

Podczas używania witryn, portali oraz systemów internetowych, serwisy te mogą przesyłać do urządzenia odbiorcy pewne informacje (w formie plików) o niewielkim rozmiarze. Spełniają one różne zadania techniczne, na przykład wspomagają rozpoznanie przeglądarki klienta, uczestniczą w autoryzacji, prowadzeniu statystyk odwiedzin albo w przechowywaniu ustawień użytkownika. Celem korzystania z plików cookie jest więc zwykle dostosowanie wyświetlania i/lub korzystania ze strony/serwisu.

Z jakiego rodzaju plików cookie korzystają witryny internetowe Politechniki Gdańskiej?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie:

  • pliki „cookie” sesyjne – stanowią tymczasowe dane umieszczone w pamięci przeglądarki, przechowywane na czas trwania sesji przeglądarki (do chwili zamknięcia przeglądarki). Pliki tego rodzaju są niezbędne do poprawnego działania wielu aplikacji internetowych.
  • pliki „cookie” stałe – stanowią dane umieszczone w pamięci podręcznej przeglądarki i zwykle pozostają tam przez dłuższy czas (chyba, że zostaną celowo usunięte). Mają charakter narzędziowy, na przykład związane są z menu nawigacyjnym, lub wyglądem graficznej interfejsu. Dane te są przekazywane od użytkownika do serwera przy każdych odwiedzinach danej witryny lub aplikacji.

Google Analytics

Witryny udostępniane przez Centrum Usług Informatycznych PG korzystają z Google Analytics. Jest to usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc („Google”). Google Analytics wykorzystuje własne ciasteczka do raportowania interakcji użytkowników na naszych witrynach.  Informacje uzyskane w ten sposób nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie celom statystycznym oraz do ulepszania użyteczności witryn/aplikacji internetowych.

Jak kontrolować pliki cookie we własnym zakresie?

Każdy odbiorca posiada prawo kontrolowania i usuwania plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie zmian w ustawieniach w szczególnej sytuacji może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z witryn, portali lub aplikacji internetowych PG. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych przeglądarkach można uzyskać, korzystając z poniższych odnośników (zależnie od posiadanego rodzaju przeglądarki):


podstawa prawna aktywowania platformy zarządzania dla plików cookie na serwisach internetowych PG


Zgodnie Ustawa Prawo Telekomunikacyjne:

Art. 173.

1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

___

Art. 174. Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z wyrokiem TSUE ECLI:EU:C:2019:801 sformułowanie „wyrazić zgodę” powinno jednak podlegać wykładni językowej, zgodnie z którą do wyrażenia zgody niezbędne jest działanie użytkownika. W nawiązaniu do powyższego, omawiana zgoda na pliki cookies powinna spełniać wymogi wskazane w art. 4 ust. 11 RODO, a więc posiadać takie cechy jak dobrowolność, konkretność, świadomość, stanowić powinna jednoznaczne okazanie woli, które przejawia się jako złożenie oświadczenia lub wyraźne działanie potwierdzające. W tym miejscu należy mieć także na uwadze motyw 32 RODO, który wprost wyklucza możliwość pozyskiwania zgody poprzez okienka domyślnie zaznaczone, milczenie lub nie podjęcia żadnego działania.
Powiązane artykuły