Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Wymagania stawiane przed wykonaniem czynności

 1. Upewnij się, że dysponujesz jedną z nowoczesnych i popularnych przeglądarek internetowych, tj. Mozilla Firefox, Chrome, Opera lub Safari, względnie Edge – w najnowszej możliwej wersji. Pamiętaj, że przeglądarka Internet Explorer 11 i jej starsze wersje nie wspierają większości obecnych standardów technicznych oraz technologii internetowych – nie korzystaj z takiego rozwiązania. Nie rekomendujemy również korzystania z innych, mniej popularnych przeglądarek (mogą nie być wspierane).
 2. Niezbędna jest możliwość zalogowania się do portalu Moja PG i widoczność modułu Nauka w widoku głównym po zalogowaniu. Jeśli pracujesz spoza sieci PG, użyj do tego celu VPN-a, np. przeglądarkowego SSL-VPN (vpn.pg.edu.pl). Zobacz więcej informacji.
 3. Potrzebne będzie oprogramowanie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym (np. komercyjny pakiet MS Office – a dokładnie program Excel, darmowy LibreOffice Calc, darmowy webowy Google Docs lub inne oprogramowanie alternatywne). Potencjalnie największy komfort pracy oferuje komercyjny składnik pakietu MS Office, Excel – wymaga jednak nabycia licencji. Na własnym wydziale (domyślnie w sekcjach zajmujących się obsługą IT) można uzyskać informacje, czy wydział oferuje wydziałową licencję na pakiet MS Office.

Czynności niezbędne do uzyskania informacji z własnych publikacji

Wykonaj kolejno następujące czynności:

 1. Zaloguj się do portalu Moja PG. Z widoku głównego wybierz moduł Nauka.

2. Przejdź do zakładki: Prace N-B → Wyszukiwarka

3. Użyj dostępnych pól wyszukiwarki w celu określenia kryteriów do znalezienia własnych publikacji:

 • w polu Autorzy wprowadź własne nazwisko, po czym wskaż własną osobę z wyświetlonej listy pracowników,
 • jeśli chcesz, wskaż afiliację na listach wyboru: Wydział oraz Katedra,
 • możesz zawęzić listę do konkretnego rodzaju pracy naukowo-badawczej (lista pn. Rodzaj pracy N-B) lub wskazać przedział z latami publikacji (Rok publikacji)
 • możesz również użyć słowa kluczowego, np. trakcja, synteza, przetwarzanie – adekwatnie do własnej pracy/prac

4. Po zdefiniowaniu kryterów działania wyszukiwarki, wciśnij klawisz Enter lub kliknij na widoczny przycisk Szukaj. Wyświetlone zostaną rekordy spełniające wskazane kryteria (w razie braku spełnienia warunków lista pozostanie pusta). Jeśli uzyskane wyniki nie pokrywają się z Twoimi oczekiwaniami, zweryfikuj uważnie przyjęte przez Ciebie kryteria logiczne. Zwróć uwagę, że nadmierne zawężenie kryteriów wyszukiwania może spowodować niewykazanie na liście rekordów wielu oczekiwanych przez Ciebie pozycji. Najprostszym sposobem znalezienia wszystkich prac związanych z Twoją osobą, jest podanie własnego nazwiska – bez zawężania wyników wyszukiwania.

5. Pamiętaj, że w bazie danych dostępne będą te publikacje, które zostały wcześniej zgłoszone. Jeśli określona pozycja dorobku nie została zgłoszona i wprowadzona do portalu Moja PG, to nie będzie wykazywana na liście prac N-B (ponieważ nie ma jej w bazie danych). Jeśli chcesz dodać nową pracę, przejdź do instrukcji dodawania nowej pracy N-B.

6. Uzyskaną w portalu Moja PG listę rekordów należy utrwalić w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego. W tym celu kliknij na ikonkę dokumentu Excel opisanej jako Eksport wyników wyszukiwania dostępnej tuż nad listą wyników.

7. Po chwili przeglądarka wyświetli okienko dialogowe z zapytaniem o rodzaj czynności do wykonania z uzyskanym plikiem (Otwórz lub Zapisz plik).
Sugerujemy wybranie opcji Zapisz plik. W zależności od posiadanych ustawień przeglądarki internetowej, plik zostanie pobrany do domyślnej lokalizacji (zwykle jest to folder Pobrane) lub do wskazanego przez Ciebie miejsca. Zawartość folderu Pobrane można łatwo wyświetlić, przechodząc do katalogu Dokumenty i wybierając pozycję Pobrane z menu po lewej stronie (przy standardowych ustawieniach systemu Windows).

8. Uzyskiwany plik z Moja PG posiada nazwę Prace_N_B_fiszki.xlsx (podczas zapisywania lub później można ją zmienić).

9. Stosownie do zakresu Twojego dorobku naukowego i użytego kryterium do znalezieniu rekordów, możesz pozyskać listę swoich publikacji nawet w kilku częściach: przyjmując jeden zestaw kryteriów i eksportując listę do pliku Excel, po czym możesz przyjąć inny zestaw kryteriów i ponownie eksportować cząstkowe dane do arkusza Excel. Wybór sposobu pracy z danymi należy do Ciebie.

10. W pliku arkusza kalkulacyjnego dostępnych będzie 19 kolumn:

 • Nr rekordu
 • Rodzaj
 • Tytuł
 • Źródło wydania/Czasopismo
 • Czasopismo z listy
 • Forma publikacji
 • Autorzy
 • Wydziały
 • Katedry
 • Rok publikacji
 • Kraj
 • Język
 • Liczba punktów
 • DOI
 • Opis bibliograficzny
 • Abstrakt
 • Afiliacja PG
 • IF 2018
 • CiteScore 2018

11. Korzystając z możliwości posiadanego oprogramowania arkusza kalkulacyjnego, możesz dokonać dalszej obróbki danych, na przykład: zwiększyć szerokość kolumn (dla większej czytelności), usunąć zbędne kolumny lub wiersze, włączyć filtrowanie danych w poszczególnych kolumnach, dodać własne informacje w nowych kolumnach itp.


Powiązane artykuły