Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zakładka Prace N-B stanowi zbiór informacji na temat dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. Wszystkie dane zostały przeniesione z systemu APIS-NB (http://prace-nb.pg.edu.pl/), tym samym projekt Nauka został następcą APIS. W zakładce Prace N-B dostępne są takie funkcje jak: „Wyszukiwarka” – można  wyszukać zarejestrowany dorobek NB, „Moje prace N-B” – umożliwia pracownikowi wgląd w dodane przez niego prace oraz „Nowa praca N-B” – miejsce, gdzie można dodać nowy wpis.

  • No labels