Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instrukcja instalacji programu antywirusowego Kaspersky – na własnym komputerze (z systemem Windows 7-10)

UWAGA!

Niniejsza instrukcja dotyczy WYŁĄCZNIE pracowników jednostek administracji PG.
Pracownicy Wydziałów oraz pozostałych jednostek organizacyjnych PG powinni skontaktować się z Administratorami Wydziałowymi, którzy zarządzają wydziałowymi serwerami oprogramowania antywirusowego.


Proces instalacji programu powinien być przeprowadzany podczas podłączenia komputera do sieci PG (sieci na terenie Uczelni) lub podczas zestawionego połączenia VPN (przejdź do opisu usługi).

W celu zainstalowania programu antywirusowego Kaspersky w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zamknij, w miarę możliwości, wszystkie uruchomione programy. Zapisz i zamknij ewentualne pliki, z którymi obecnie pracujesz (np. dokumenty MS Word, pliki PDF itp.). Potencjalnie nie ma potrzeby dezinstalacji obecnie posiadanego programu antywirusowego, ponieważ instalator który za chwilę pobierzesz, dokona próby automatycznego usunięcia dotychczasowego programu chroniącego komputer.
    Jeśli dysponujesz „nowoczesnym” komputerem (system Windows w wersji 7 lub nowszej; wielkość pamięci RAM nie mniej niż 4 GB), z niniejszego odnośnika pobierz na dysk komputera instalator programu antywirusowego: pobierz instalator (wielkość pliku 243 MB).
    Jeśli dysponujesz starszym komputerem o gorszych parametrach lub potrzebujesz podstawowej ochrony (pliki + www) skorzystaj z alternatywnego lekkiego klienta: pobierz lekkiego klienta (wielkość pliku 243 MB).
  2. Uruchom instalator. System w wersji Windows 7-8.1 może zażądać potwierdzenia uruchomienia programu – tak jak na poniższej ilustracji. Potwierdź wówczas zamiar uruchomienia pliku.

System w wersji Windows 10 wyświetli okno o odmiennym wyglądzie:

W powyższym oknie kliknij na opcję Więcej informacji, a następnie na wyświetlony przycisk Uruchom mimo to.

3. Zależnie od szybkości działania komputera, po chwili (przeciętnie nie dłużej niż w ciągu jednej minuty) powinno wyświetlić się okno jak na poniższej ilustracji.

4. Kliknij na przycisk Uruchom instalację.

5. Następnie powinno się wyświetlić analogiczne okno instalatora

6. Czekaj cierpliwie na ukończenie procesu instalacji. Zależnie od szybkości działania komputera, może to potrwać ok. 15-30 minut (w pewnych przypadkach nawet dłużej).

7. Jeśli wyświetlony zostanie błąd wskazujący na problem z łącznością z serwerem instalacyjnym – w takim przypadku zamknij instalator, poczekaj ok. 10 minut, po czym ponów uruchomienie instalatora. Jeśli sytuacja się powtórzy – skontaktuj się z Helpdeskiem.

8. Jeśli wyświetlony zostanie błąd wskazujący na problem z dezinstalacją obecnego oprogramowania antywirusowego – w takim przypadku usuń ręcznie obecnie posiadany program antywirusowy: w Panelu Sterowania znajdź funkcję Programy lub Programy i funkcje (zależnie od widoku); na wyświetlonej liście programów znajdź pozycję rozpoczynającą się od ESET (…) i podwójnym kliknięciem lewego klawisza myszy uruchom proces usuwania aplikacji; następnie postępuj zgodnie z informacjami i komunikatami wyświetlanymi przez program dezinstalacyjny; po zakończeniu pracy dezinstalatora uruchom ponownie komputer, nawet jeżeli takie polecenie nie wyświetla się na ekranie. W razie problemów lub wątpliwości skontaktuj się z Helpdeskiem.

9. Finalnie powinien zostać wyświetlony następujący komunikat instalatora:

10. Kliknij na przycisk Uruchom ponownie. Po zrestartowaniu komputera, w systemie Windows w prawym dolnym rogu ekranu winna się pojawić ikonka oprogramowania Kaspersky.

W razie wystąpienia problemów z instalacją skontaktuj się z Helpdeskiem PG.


Powiązane artykuły