Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zgłoszenie projektu staje się projektem dopiero po akceptacji przez Dział Projektów.


Moje realizowane projekty

Listę własnych realizowanych projektów można sprawdzić przechodząc na zakładkę Projekty → Moje realizowane projekty.

Ilość wyników możemy ograniczyć za pomocą filtrów w wyszukiwarce:

Lista wyników wyszukiwania jest prezentowana w postaci tabeli:

Kolumna Operacje zawiera opcje, które umożliwiają nam podgląd naszego zgłoszenia oraz podgląd jego szczegółów:

Szczegóły możemy poznać także klikając widoczną powyżej zakładkę Szczegóły.

Wszystkie projekty

Istnieje również możliwość przejrzenia wszystkich projektów, w tym celu należy przejść na zakładkę Projekty→ Wszystkie projekty. Listę wyników ograniczamy za pomocą wyszukiwarki. Wyniki wyszukiwania są przedstawione w postaci tabeli.

Tak jak poprzednio – kolumna Operacje jest aktywna tylko w przypadku projektów, których jesteśmy autorami.


Powiązane artykuły