Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W zakładce przedmioty znajdują się wszystkie przedmioty, przypisane do danej edycji studiów.

Klikając w odpowiednią ikonę w wierszu danego przedmiotu można: 

  •  - poznać szczegóły przedmiotu - nazwę, prowadzącego, liczbę godzin, liczbę punktów ECTS, typ przedmiotu, formę zajęć oraz zaliczenia

  •  zobaczyć lub edytować oceny z danego przedmiotu

Podgląd ocen - wyświetli się tabela z ocenami

Edycja ocen - pracownik sekretariatu studiów może wpisać oceny z danego przedmiotu jeśli nie zrobił tego prowadzący. Aby to zrobić należy wybrać ocenę z listy ocen oraz wstawić datę wystawienia oceny (wpisując ją ręcznie w formacie dd.mm.rrrr lub wybierając z kalendarza), a następnie kliknąć Dalej.

Uwaga!

Sekretariat Studiów podyplomowych wprowadza do systemu ocenę z przedmiotu lub zaliczenie w imieniu osoby prowadzącej zajęcia wyłącznie na podstawie protokołu.

Pojawi się podsumowanie z przypisanymi ocenami. Jeśli oceny są poprawnie wpisane zależy kliknąć Zapisz.

  •  drukuj protokół - system wygeneruje protokół danego przedmiotu, istnieje możliwość wygenerowania pustego protokołu, w którym prowadzący dopiero wpisze oceny, datę zaliczenia itp. (wpisane będą tylko nazwiska słuchaczy, nazwa przedmiotu i prowadzący) lub protokołu domyślnego, w którym część danych będzie już uzupełniona (będą w nim wpisane oceny wszystkie lub te które zostały wcześniej wystawione). Należy wybrać rodzaj protokołu oraz określić datę zaliczenia przedmiotu następni kliknąć Pobierz. System zapyta, gdzie ma zapisać plik pdf, należy wskazać odpowiednie miejsce i zapisać plik.

  •  generuj listę obecności - wygeneruje się plik pdf z listą nazwisk słuchaczy i datami zajęć. Można wygenerować listę tylko na jedne zajęcia lub np. na cały semestr, dodając kolejne daty zajęć. Po wpisaniu wszystkich dat należy kliknąć Pobierz, system zapyta, gdzie ma zapisać plik pdf, należy wskazać odpowiednie miejsce i zapisać plik. Sekretariat studiów ma możliwość wygenerowania listy obecności na zajęciach ze wszystkich przedmiotów, natomiast osoba prowadząca zajęcia tylko ze swojego przedmiotu.

  •  edytuj - pozwala na zmianę prowadzącego zajęcia oraz na przypisanie przedmiotu do innego semestru.

  • / przedmiot otwarty / zamknięty - Zamknięcie przedmiotu należy wykonać, gdy skończą się zajęcia, a oceny wystawione na zaliczenie przedmiotu zostaną wprowadzone do systemu. Zamykając przedmiot nauczyciel traci możliwości edycji ocen (ma tylko podgląd), znika również możliwość wystawiania list obecności na zajęcia dla danego przedmiotu. Ikona otwartej kłódki zmienia się na zamkniętą.


Powiązane artykuły