Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednym z rodzajów aktywności jest Quiz Hot Potatoes.


Moduł HotPot pozwala nauczycielom na dostarczenie interaktywnych materiałów edukacyjnych dla ich studentów przez Moodle i pokazywanie raportów o odpowiedziach studentów i wyników. Pojedyncza aktywność HotPot zawiera dodatkową stronę wprowadzającą, pojedyncze ćwiczenie edukacyjne i dodatkowo stronę końcową. Ćwiczeniem może być statyczna strona WWW lub interaktywna strona, która oferuje tekst, audio i komunikaty wizualne, i rekordy ich odpowiedzi. Dodawanie nowej aktywności i zasobu zostało przedstawione w Enauczanie–>Tworzenie treści kursów–>Budowa kursu, dost.bloki–>"Dodawanie aktywności lub zasobu"(można zastąpić stronę Edycja zawartości kursu).Po dodaniu nowej aktywności przejdziemy do okna szczegółowych ustawień Quizu. Kolejno ustawiamy opcje:

Ogólne

Pole Nazwa pliku źródłowego jest polem obowiązkowym, określa ono plik zawierający zawartość pokazywaną studentom. Zazwyczaj plik źródłowy tworzony jest poza Moodle. Może być to plik html lub inny plik, który załadujemy do obszaru plików w kursie Moodle. Pole Nazwa może zostać uzupełnione automatycznie, wystarczy wybrać wybraną opcję z listy rozwijanej aby nazwa została pobrana.

Strona wprowadzenia

W tym oknie decydujemy czy i jaką stronę początkową zobaczy użytkownik.

Strona wyjścia

W tym oknie decydujemy czy i jaką stronę końcową zobaczy użytkownik. W polu Następna aktywność określamy czy i jaka aktywność zostanie podjęta po zakończeniu quizu  oraz próg zaliczeniowy, który dopuszcza do wzięcia udziału w następnej aktywności.

Wyświetl

W tym bloku możemy zmienić ogólne właściwości dotyczące wyglądu i poruszania się po quizie.

Kontrola dostępu

Opcje te pozwalają kontrolować dostępność quizu. Możemy zdecydować jaki próg trzeba osiągnąć z poprzedniej aktywności aby zostać dopuszczonym do quizu (Poprzednia aktywność). Jak długo będzie dostępny quiz (Dostępne od / Dostępne do), czas trwania pojedynczej próby (Limit czasu) oraz przerwy między kolejnymi próbami (Opóźnienie).

Opcje przeglądu

Opcje przeglądu pozwalają ustalić jakie informacje może zobaczyć użytkownik w trakcie oraz po zakończeniu quizu.

Dodatkowe ograniczenia podejść do testu

W tym oknie ustalamy maksymalną liczbę podejść do quizu, opcjonalnie możemy ustalić hasło dostępu (Wymagane hasło) oraz ograniczyć dostęp dla konkretnych adresów IP.

Stopnie

Kategoria Stopnie zawiera ustawienia dotyczące ocen oraz zaliczenia.

Standardowe opcje modułów

Znajdziemy tu podstawowe ustawienia, np. Dostępność. Aby uzyskać więcej informacji wystarczy kliknąć ikonę znaku zapytania (?) przy wybranej opcji.

Ogranicz dostęp

Powyższe ustawienie pozwala na ograniczenie dostępu do quizu np., ze względu na ocenę czy przynależność do danej grupy.

Ukończenie aktywności

Okno pozwala decydować w jaki sposób będzie śledzone ukończenie aktywności, na przykład aktywność zostanie uznana za kompletną po spełnieniu wybranych warunków.

Tagi

Opcja pozwala na lepsze zidentyfikowanie quizu, po nadaniu mu tagów.

Kompetencje

Wybieramy  jakie akcje zajdą po zakończeniu aktywności.

Na koniec musimy zapisać quiz- Zapisz i wróć do kursu lub zapisać i od razu zobaczyć swój quiz- Zapisz i wyświetl.Powiązane artykuły