Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Terminarz nieobecności

Raport nieobecności pracowników dostępny jest pod ikonką Terminarz nieobecności. Raport prezentuje nieobecności pracowników wybranej jednostki organizacyjnej w ustalonym okresie czasu, tak aby umożliwić analizę nieobecności całego zespołu jednocześnie (nachodzenie się na siebie w czasie nieobecności pracowników). Raport pokazuje zarówno nieobecności ewidencjonowane w systemie Elektronicznych Wniosków Urlopowych, jak i wszystkie inne nieobecności w pracy (np. zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie, itd.). Uwzględnia również plany urlopowe.

Poszczególne rodzaje nieobecności oznaczone są różnymi kolorami:

  • zielony – plany urlopowe,
  • niebieski – zatwierdzone urlopy wypoczynkowe,
  • żółty – pozostałe nieobecności (po najechaniu kursorem myszy na nieobecność, system wyświetla rodzaj, nazwę i okres danej nieobecności).

Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych

Raport wykorzystania urlopów wypoczynkowych dostępny jest pod ikonką Wykorzystanie urlopów. Raport umożliwia analizę stopnia realizacji urlopów na wybrany moment (dzień). Jego zastosowanie jest szczególnie użyteczne w pierwszym dniu roku kalendarzowego, kiedy chcemy określić liczbę godzin (w przypadku nauczycieli dni) urlopu zaległego (nie wykorzystanego w poprzednim roku). Następnie w ciągu całego roku możemy kontrolować stan wykorzystania urlopów przez pracowników. Raport pokazuje liczbę godzin (w przypadku nauczycieli dni) urlopów zaległych, urlopów przysługujących do wykorzystania pracownikom w ciągu całego roku (lub okresu zatrudnienia, jeśli kończy się w ciągu trwania roku), urlopu wykorzystanego przez pracowników, urlopu pozostałego do wykorzystania do końca roku, urlopu pozostałego do wykorzystania do końca roku z puli urlopu zaległego.
Istnieje możliwość ściągnięcia wyświetlonych w raporcie danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. Aby z tej możliwości skorzystać, należy kliknąć w ikonkę Excel po lewej stronie u dołu pod tabelką z danymi Eksport do pliku CSV .

  • No labels