Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uruchomieniu aplikacji Student otworzy się wstążka z zakładkami:


Na zakładce Start znajdują się następujące moduły:

  • podsumowanie – zawiera podsumowanie informacji na temat studenta, kursów, płatności, wiadomości
  • wiadomości – w tym miejscu pojawiają się wszystkie wiadomości generowane przez Dziekanaty
  • mój plan zajęć – pozwala zapoznać się z planem zajęć
  • szukaj planu zajęć – pozwala zapoznać się z planem zajęć dla dowolnego kursu
  • szukaj prowadzącego – pozwala zapoznać się z planem dowolnego prowadzącego
  • ankiety – mechanizm umożliwiający anonimowe ocenianie prowadzących zajęcia i materiał przedstawiany na wykładach

Szczegółowe działanie poszczególnych modułów można sprawdzić wybierając odpowiednią część instrukcji z menu.


Powiązane artykuły