Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po uruchomieniu aplikacji Student otworzy się wstążka z zakładkami:

Na zakładce Studia znajdują się następujące moduły:

  • przedmioty – umożliwia zapoznanie się ze szczegółami przedmiotu (karta ECTS przedmiotu)
  • dyplomy – zakładka wyświetla dane o uzyskanych dyplomach
  • propozycje dyplomów – na tej zakładce można obejrzeć propozycje dyplomów
  • urlopy – tutaj znajdują się informacje o urlopach studenta (wraz z datą powrotu)
  • praktyki – po dostarczeniu do Dziekanatu informacji o odbytych praktykach, tutaj będzie o nich informacja
  • zapisy na zajęcia - umożliwia zapisanie się na zajęcia
  • egzamin z języka obcego

Szczegółowe działanie poszczególnych modułów można sprawdzić wybierając odpowiednią część instrukcji z menu.


Powiązane artykuły

Przedmioty, Dyplomy,  Propozycje dyplomów, Urlop, Praktyki, Egzamin z języka obcego