Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nauczyciel prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych (posiadający odpowiednie uprawnienia nadane przez ....) posiada dostęp do aplikacji Podyplomowe nauczyciel w portalu Moja PG.


W celu skorzystania z aplikacji należy zalogować się do Moja PG i wybrać ikonę Podyplomowe nauczyciel.

W górnej części tego widoku można skorzystać z szybkiego filtrowania wykazu studiów, na których nauczyciel prowadzi zajęcia. Domyślnie stosowane jest filtrowanie po aktualnych edycjach studiów (tj. wykaz studiów jest prezentowany bez edycji archiwalnych).

Klikając w wiersz z daną edycją studiów podyplomowych wyświetli się okno z przedmiotami przypisanymi do prowadzącego w danej Edycji studiów podyplomowych.

W tym oknie można wykonać następujące czynności (kliknij, aby rozwinąć szczegółowy opis):

Klikając ikonę oceny  wyświetli się okno z listą słuchaczy.

Aby wystawić oceny, należy kliknąć Wystaw oceny, a następnie w wyświetlonym oknie wybrać ocenę (lub zaliczenie) z listy ocen oraz wstawić datę wystawienia oceny (wpisując ją ręcznie w formacie dd.mm.rrrr lub wybierając z kalendarza), a następnie kliknąć Dalej.

Wyświetli się okno z podsumowaniem, które należy zaakceptować klikając Zapisz.

Widok ogólny tabeli ocen zostanie uzupełniony o oceny, datę i osobę, która je wystwiła.

W razie konieczności poprawienia oceny, należy ponownie kliknąć Wystaw ocenę, nanieść poprawki i ponownie zapisać. 

Klikając ikonę lista słuchaczy  wyświetli się okno ze słuchaczami zapisanymi na dany przedmiot.

W celu wyszukania konkretnego Słuchacza można skorzystać z pola wyszukiwarki wpisując jego nazwisko. W tym oknie można przesłać wiadomość do jednej lub kilku osób, a także do całej grupy słuchaczy przypisanej na przedmiot.

W wysyłanych wiadomościach można udostępniać linki do materiałów zewnętrznych/wewnętrznych lub też przekazywać informacje dot. zajęć. Wiadomości są w formie tekstowej i nie ma możliwości wysłania w nich załączników. 

Klikając w ikonę wiadomości  możemy wysłać wiadomość email do danego słuchacza.

Wpisujemy temat oraz treść wiadomości a następnie klikamy Wyślij. 

Zaznaczając na liście słuchaczy kilka osób, a następnie klikając ikonę wiadomości w sekcji operacje masowe można wysłać jedną wiadomość do kliku osób.

Klikając ikonę listy obecności  wygeneruje się plik pdf z listą nazwisk słuchaczy i datami zajęć. Można wygenerować listę tylko na jedne zajęcia lub np. na cały semestr, dodając kolejne daty zajęć. Po wpisaniu wszystkich dat należy kliknąć Pobierz, system zapyta, gdzie ma zapisać plik pdf, należy wskazać odpowiednie miejsce i zapisać plik.

Klikając ikonę zamknij przedmiot  pojawi się okno z potwierdzeniem decyzji o zamknięciu przedmiotu. 

Zamknięcie przedmiotu należy wykonać, gdy skończą się zajęcia, a oceny wystawione na zaliczenie przedmiotu zostaną wprowadzone do systemu. Nauczyciel zamykając przedmiot traci możliwości edycji ocen (ma tylko podgląd), znika również możliwość wystawiania list obecności na zajęcia dla danego przedmiotu. Ikona otwartej kłódki zmienia się na zamkniętą.